Kontakt

Siedziba Główna

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
ul. Gen. Jankego 13
40-615 Katowice

zre@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 201 +48 32 78 98 352
 • Pion Handlowy

  ul. Gen. Jankego 13
  40-615 Katowice

  zredh@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 221 +48 32 78 98 375
 • Zakład Turbin i Armatury

  ul. Gen. Jankego 13
  40-615 Katowice

  zrezt@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 310 +48 32 78 98 300
 • Zakład Kotłów

  ul. Gen. Jankego 13
  40-615 Katowice

  zrezk@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 287 +48 32 78 98 291
 • Zakład Centrum Produkcyjne

  ul. Martyniaków 2
  40-603 Jaworzno

  zrezu@zre.com.pl Office: +48 32 31 73 700 +48 32 31 73 746
 • Zakład Zachód

  ul. Podmiejska 87D
  44-207 Rybnik

  zrezr@zre.com.pl Office: +48 32 420 95 99 +48 32 420 95 91
 • Zakład Centrum

  ul. Łucznicza 29
  02-982 Warszawa

  zrezc@zre.com.pl Office: +48 22 122 03 01 +48 22 122 03 00
 • Zakład Automatyki

  ul. Martyniaków 7
  43-603 Jaworzno

  zreza@zre.com.pl Office: +48 32 31 73 765 +48 32 31 73 791
 • Centrum Badań i Rozwoju

  ul. Martyniaków 7
  43-603 Jaworzno

  zrezj@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 253
 • Zakład Usług Technicznych

  ul. Gen. Jankego 13
  40-615 Katowice

  zrezg@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 360 +48 32 78 98 352
 • Wydział Projektowo-Technologiczny

  ul. Gen. Jankego 13
  40-615 Katowice

  barbara.rojek@zre.com.pl Office: +48 32 78 98 334