Usługi projektowe aparatury pomiarowej

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi Klienta, jako uzupełnienie wachlarza naszych usług, oferujemy usługi projektowe  obejmujące opracowywanie koncepcji i proponowanie skutecznych rozwiązań  dotyczących:

  • realizacji pomiarów przepływu w warunkach trudnych i nietypowych (dla wielu gałęzi przemysłu)
  • układów pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej generatorów
  • modernizacji układów regulacji turbin parowych

 

Pomiary przepływu

Koncepcje opracowujemy w oparciu o aparaturę kontrolno-pomiarową własnej produkcji jak również w oparciu o rozwiązania naszych partnerów: Siemens, ABB, Emerson, Eldridge Products Inc.  Naszą zasadą jest dostosowywanie  rozwiązań technicznych i aparatury pomiarowej do indywidualnych potrzeb Klienta.

Skuteczność oferowanych przez nas rozwiązań oraz niezawodność technologii, gwarantuje współpraca z wiodącymi w Polsce jednostkami naukowo – badawczymi, między innymi z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz Politechniką Opolską.

 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej

Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej realizowane są w oparciu o projekt wykonywany przez nasze służby lub współpracujące biura projektowe. Podstawą ich wykonania są:

  • wymagania określone w RMG z dnia 04.05.2007
  • warunki techniczne zawarte w wymaganiach dla układów pomiarowych-rozliczeniowych URE
  • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych
  • warunki i wymagania określone przez odbiorcę energii el (np. Tauron Dystrybucja S.A.)

W projektowanych rozwiązaniach spełniamy wszystkie wymagania zawarte w powyższych warunkach oraz realizujemy wszystkie wymogi klienta.

Współpraca z takimi dostawcami urządzeń jak Landis+Gyr, ABB, Plesse Instruments, pozwala projektować i realizować układy pomiarowo-rozliczeniowe w klasie 0,2 lub wyższej, gwarantujące niezawodną pracę tych urządzeń w długim okresie czasu.

 

Modernizacje układów regulacji turbin parowych

Nasze zakres usług obejmuje wszystkie etapy projektu, od studium wykonalności do realizacji wszelkiego rodzaju regulacji, zabezpieczeń i funkcjonalności regulatorów turbin parowych. Modernizacje realizujemy w oparciu o regulatory SPPA-R3000 firmy  SIEMENS, oraz regulatory z rodziny 505 firmy WOODWARD.

Skuteczność oraz niezawodność oferowanych przez nas rozwiązań gwarantuje bezpośrednia współpraca z inżynierami Energy Sector SIEMENS AG, oraz wieloletnie doświadczenie.

Realizacje projektów prowadzone są zgodnie z systemem zarządzania jakością, potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.