Badania niszczące (DT)

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących z oferuje swoim klientom szeroki zakres
badań niszczących i nieniszczących w sektorze energetycznym, metalurgicznym i hutniczym. Jesteśmy laboratorium z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem, nabyta w tym czasie wiedza praktyczna, a także ciągłe jej poszerzanie sprawiają, że jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie. Służymy pomocą swoim klientom w rozwiązywaniu problemów bez względu na miejsce czas i porę.

Nasza oferta:

 • Badania uznania technologii wg normy PN EN ISO-15614 oraz PN EN 1090
 • Badania zgodnie z wytycznymi przepisów: ASME, DNV, AD2000, TRD, DVS i innych.
 • Badania króćców egzaminacyjnych spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014
 • Badania króćców próbnych i kontrolnych wg normy WUDT–UC–WO–W/11:10
 • Badania diagnostyczne urządzeń ciśnieniowych wg PED 97/23/EC
 • Badania diagnostyczne zbiorników bezciśnieniowych
 • Badania diagnostyczne urządzeń dźwignicowych
 • Badania diagnostyczne konstrukcji stalowych
 • Badania materiałów i wyrobów hutniczych
 • Kompleksowych badania rurociągów.
 • Badania objętościowe i powierzchniowe wielkogabarytowych elementów
  lanych przy użyciu m. in. defektoskopów prądowych dużej mocy
 • Ocena stanu technicznego urządzeń z określeniem stopnia ich degradacji oraz czasu bezpiecznej pracy

Badania niszczące :

Próby rozciągania

Badania wykonywane w zakresie pomiarowy od 0 do 600 [kN].

Badania w temperaturze pokojowej. Wg PN EN ISO 6892-1 :2010

 • Badania wykonywane według metody :
  Badanie szybkości rozciągania na podstawie szybkości odkształcenia : Metoda A.
  Badanie szybkości rozciągania na podstawie szybkości przyrostu naprężenia: Metoda B.

Próba rozciągania. Badania w podwyższonej temperaturze. Wg PN EN ISO 6892-2 : 2011
Badania wykonywane w zakresie od 100 do 1000 [° C]

Badanie niszczące złączy spawanych metali: Próba rozciągania próbek poprzecznych
Wg PN EN ISO 4136: 2013

Statyczna próba zginania wg normy: PN EN ISO 5173 2010

Próba łamania wg PN-EN ISO 9017:2014

Próba udarności

 • Próba udarności wykonywana na młocie Charpy`ego – energia młota 150, 300 i 450 [J]
  Badanie wykonywane w zakresie temperatur od + 200 do – 90 [° C]
  Badanie wykonywane według norm :
  PN EN ISO 148 : 2010, ASTM E 23; DIN 51233.

Pomiary twardości:

 • Twardość wg skali: Vickersa, Brinella, Rockwella (HV, HB, HR) przy użyciu twardościomierzy stacjonarnych.
 • (HL, HV, HB, HRC, HS, HRB) przy użyciu twardościomierzy ultradźwiękowy i przenośnych.

 

Badania makrostruktury i mikrostruktury

 • Bania makrostruktury połączeń spawanych i napawanych w celu ujawnienia linii wtopienia strefy wpływu ciepła oraz określenia liczby ściegów.
 • Badanie mikrostruktury materiałów, połączeń spawanych, zgrzewanych itd. Z możliwością obserwacji otrzymanej struktury z powiększenie X 100; X200;X500;X1000.
 • Wszystkie badania możemy wykonać według innych norm, przepisów lub wytycznych klientów.

Laboratorium badań niszczących i nieniszczących posiada bogate wyposażenie badawcze renomowanych firm.

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i techniczna, posiadająca międzynarodowe certyfikaty w zakresie wszystkich metod badawczych, zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonywanych badań.

Czynnikiem wyróżniającym nasze laboratorium na rynku jest jego niemal 60-letnie doświadczenie. Nabyta wiedza praktyczna, a także ciągłe jej poszerzanie sprawiają, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym, nawet najtrudniejszym problemem, z którym zgłasza się do nas Klient.

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-024/09 wraz ze Świadectwem Podwykonawcy UDT LB-024/09 zgodne z wymogami specyfikacji DT-L/09.

Wszystkie badania i pomiary mogą być wykonywane w oparciu o stosowne Dyrektywy UE, odpowiednie specyfikacje techniczne to jest, normy zharmonizowane, warunki UDT, przepisy AD Merkblatt , DNV , TRD, a także przepisy ASME lub inne wymogi zgodne z życzeniem klienta.

Służymy pomocą swoim klientom w rozwiązywaniu problemów bez względu na miejsce, czas i porę. Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na życzenia klientów – podejmując prace na terenie kraju jak i za granicą.