Badania nieniszczące (NDT)

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących z oferuje swoim klientom szeroki zakres
badań niszczących i nieniszczących w sektorze energetycznym, metalurgicznym i hutniczym. Jesteśmy laboratorium z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem, nabyta w tym czasie wiedza praktyczna, a także ciągłe jej poszerzanie sprawiają, że jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie. Służymy pomocą swoim klientom w rozwiązywaniu problemów bez względu na miejsce czas i porę.

Nasza oferta

 • Badania uznania technologii wg normy PN EN ISO-15614 oraz PN EN 1090
 • Badania zgodnie z wytycznymi przepisów: ASME, DNV, AD2000, TRD, DVS i innych.
 • Badania króćców egzaminacyjnych spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014
 • Badania króćców próbnych i kontrolnych wg normy WUDT–UC–WO–W/11:10
 • Badania diagnostyczne urządzeń ciśnieniowych wg PED 97/23/EC
 • Badania diagnostyczne zbiorników bezciśnieniowych
 • Badania diagnostyczne urządzeń dźwignicowych
 • Badania diagnostyczne konstrukcji stalowych
 • Badania materiałów i wyrobów hutniczych
 • Kompleksowych badania rurociągów.
 • Badania objętościowe i powierzchniowe wielkogabarytowych elementów
  lanych przy użyciu m. in. defektoskopów prądowych dużej mocy
 • Ocena stanu technicznego urządzeń z określeniem stopnia ich degradacji oraz czasu bezpiecznej pracy

Oferujemy badania w zakresie badań nieniszczących i niszczących:

Badania nieniszczące:

 • Badania wizualne bezpośrednie i pośrednie przy użyciu videoendoskopu długość sondy 10 m i średnicy 8mm.
 • Badania penetracyjne
 • Badania magnetyczne proszkowe – badania wykonywane przy użyciu defektoskopów jarzmowych oraz defektoskopów prądowych dużej mocy (6000A)
 • Badania radiograficzne z zastosowaniem aparatów rentgenowskich i gamma graficznych
 • Badania ultradźwiękowe spoin i materiałów
 • Badanie ultradźwiękowe metodą TOFD i Phased Array.
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • Pomiary twardości
 • Pomiary owalizacji i pełzania rurociągów.
 • Badania składu chemicznego urządzeniami przenośnymi:

 

 

Badania chemiczne. Metoda fluorescencji rentgenowskiej.

Badanie wszystkich materiałów i stopów wraz z podaniem składu chemicznego, bez węgla.

Badania chemiczne. Metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym

Pełna analiza składu chemicznego.

 

Laboratorium badań niszczących i nieniszczących posiada bogate wyposażenie badawcze renomowanych firm.

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i techniczna, posiadająca międzynarodowe certyfikaty w zakresie wszystkich metod badawczych, zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonywanych badań.

Czynnikiem wyróżniającym nasze laboratorium na rynku jest jego niemal 60-letnie doświadczenie. Nabyta wiedza praktyczna, a także ciągłe jej poszerzanie sprawiają, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym, nawet najtrudniejszym problemem, z którym zgłasza się do nas Klient.

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-024/09 wraz ze Świadectwem Podwykonawcy UDT LB-024/09 zgodne z wymogami specyfikacji DT-L/09.

Wszystkie badania i pomiary mogą być wykonywane w oparciu o stosowne Dyrektywy UE, odpowiednie specyfikacje techniczne to jest, normy zharmonizowane, warunki UDT, przepisy AD Merkblatt , DNV , TRD, a także przepisy ASME lub inne wymogi zgodne z życzeniem klienta.

Służymy pomocą swoim klientom w rozwiązywaniu problemów bez względu na miejsce, czas i porę. Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na życzenia klientów – podejmując prace na terenie kraju jak i za granicą.