Ośrodek Szkolenia

Nasza oferta:

 

 •  szkolenia spawalnicze:

  • szkolenie spawaczy dla uzyskania uprawnień zgodnie z wymaganiami norm
   EN ISO 9606 w metodach*:

   • 141 (TIG) – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych,
   • 135 (MAG) – spawanie drutem litym w osłonie gazów aktywnych,
   • 136 – spawanie drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym,
   • 138 – spawanie drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym,
   • 131 (MIG) – spawanie drutem w osłonie gazów obojętnych
   • 111 (MMA) – spawanie elektrodami otulonymi
   • 114 – spawanie drutem proszkowym samoosłonowym
   • 311 – spawanie gazowe acetylenowo tlenowe,
  • Operator urządzeń spawalniczych – wg. normy EN ISO 14732
   • 12 – spawanie łukiem krytym,
   • 78 – zgrzewanie łukowe kołków – EN ISO 14555
  • Zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych – wg. normy EN 13067
  • 942 – Lutowanie miękkie
  • 912 – Lutowanie twarde wg. normy EN ISO 13585
  • 81 – Cięcie termiczne tlenem – przepalacz gazowy
  • 83 – Cięcie plazmą – ręczne i zmechanizowane

*oznaczenia numeryczne procesów spawalniczych wg. normy EN ISO 4063

 

 • szkolenia zawodowe:
  • montaż i nadzór montażu przy połączeniach kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie – wg. normy PN EN 1591-4    (więcej informacji)
  • obróbka cieplna połączeń spawanych,
  • obsługa UTB (urządzenia transportu bliskiego)
   • wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
    II WJO UDT
   • wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (ze zmiennym wysięgiem) kat. I WJO UDT
   • suwnice sterowane z poziomu roboczego kat. II S UDT
   • suwnice sterowane z kabiny kat. I S UDT
   • wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe – kat. II W UDT
   • wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe – I W UDT
   • Podesty ruchome – kat. II P UDT
   • Podesty ruchome przejezdne: – I P UDT

 

 • pozostałe szkolenia:
  • pierwsza pomoc,
  • ochrona p. poż. I obsługa gaśnic,
  • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
  • bezpieczna eksploatacja zawiesi,

 

 • egzaminy
  • weryfikacyjne (odnowienie uprawnień) spawaczy,
  • testy kwalifikacyjne spawaczy,
  • obsługi UTB (urządzenia transportu bliskiego)
  • dla osób dozoru i eksploatacji w grupie 1, 2 i 3 (Komisja URE)

 

 • opracowanie i kwalifikowanie technologii spawania – wg normy EN ISO 15607
skontaktuj się z nami

Ośrodek Szkolenia ZRE Katowice S.A. od ponad 60 lat realizuje zadania z zakresu kształcenia
i doskonalenia kadr dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego, metalurgicznego oraz branż pokrewnych głównie w obszarze szkoleń i egzaminów spajalniczych oraz innych szkoleń zawodowych niezbędnych dla pracowników wymienionych sektorów.

Swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności stale doskonalimy wykorzystując kompetencje kadry oraz potencjał technologiczny Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A. – podmiotu realizującego prace w sektorze przemysłowym – dzięki czemu potrafimy sprostać wysokim wymaganiom merytorycznym  i praktycznym stawianym przez naszych Klientów.

 

Aktualizację wymagań normatywnych oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów zapewnia nam bieżący, merytoryczny nadzór instytucji certyfikujących ośrodek takich jak: Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach, Urząd Dozoru Technicznego, UDT CERT, TUV, Transportowy Dozór Techniczny, Det Norske Veritas.

4.8/5 - (52 votes)