Kontakt

Zakład Centrum Produkcyjne

 • Dyrektor Zakładu

  Tomasz KAWAŁA

  tomasz.kawala@zre.com.pl

  Sekretariat: +48 32 31 73 700 +48 32 31 73 746
 • Wydział Sprzedaży Konstrukcji Maszynowych

  Krzysztof BALON
  Kierownik Wydziału
  Zastępca Dyrektora
  krzysztof.balon@zre.com.pl

  Kontakt: +48 32 31 73 702 +48 691 440 303
 • Wydział Sprzedaży Rurociągów

  Agnieszka GROMADKA
  Kierownik Wydziału agnieszka.gromadka@zre.com.pl

  Kontakt: +48 32 31 73 753 +48 725 992 796
 • Wydział Sprzedaży Konstrukcji Offshorowych i Obróbki Mechanicznej

  Krzysztof BERNISZ
  Kierownik Wydziału
  Zastępca Dyrektora
  krzysztof.bernisz@zre.com.pl

  Kontakt: +48 323 173 742 +48 695 201 163
Napisz do nas

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

Klauzula informacyjna ZRE Katowice S.A. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: Administrator Danych Osobowych Administratorem przekazanych przez Państwa firmę danych osobowych w ramach zawartej ze ZRE Katowice S.A. umowy lub zamiaru zawarcia umowy, są Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Z. W. Jankego 13. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników albo mają zamiar te dane przekazać, informujemy, że niniejsza klauzula ma zastosowanie także do nich i powinna im zostać przez Państwa udostępniona. Inspektor Ochrony Danych Osobowych W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem uzyskają Państwo pisząc na adres: rodo@zre.com.pl Cel przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dla celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZRE Katowice S.A., w tym w szczególności w celu wykonania umowy lub zamiaru zawarcia umowy, rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze ZRE Katowice S.A., a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe w ramach wykonania zawartych umów mogą być przekazywane odbiorcom, takim jak podmioty powiązane ze ZRE Katowice S.A., świadczące usługi na rzecz ZRE Katowice S.A. oraz podmioty współpracujące ze ZRE Katowice S.A. Zebrane od Państwa dane osobowe w ramach wykonania zawartych umów mogą także być przekazywane podmiotom powiązanym ze ZRE Katowice S.A. działającym poza Unią Europejską. Na etapie doboru i nawiązywania współpracy z kontrahentami spoza UE/ EOG, dbamy aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Prawa osób, których dane dotyczą Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, prawo wycofania udzielonej zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych (przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO. .