Badania i rozwój

Informacje ogólne

ZRE Katowice S.A. aktywnie korzystają z dotacji unijnych, przeznaczając je na rozwój i na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz szkolenie pracowników.

Nasze doświadczenie zdobyte przez ponad 60 lat działalności firmy wzbogacamy  wychodząc poza ramy dostępnej technologii i wiedzy realizując szeroko rozumiany rozwój firmy.

Dlatego dzięki pasji i zaangażowaniu naszych pracowników oraz instytucji naukowych prowadzimy przedsięwzięcia badawcze i rozwojowe, aby dostarczać innowacyjne produkty i usługi naszym Klientom.

Jednocześnie pozyskujemy wsparcie finansowe zaplanowanych działań poprzez fundusze Unii Europejskiej i fundusze krajowe. Realizujemy projekty ze wsparciem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Badań Stosowanych.

Nasze przedsięwzięcia realizujemy we współpracy z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica oraz innymi instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.

Jesteśmy ciągle otwarci na współpracę krajową i międzynarodową, dlatego zapraszamy do kontaktu:

Zakład Badań i Rozwoju

4.9/5 - (52 votes)