Projekty techniczne – Energetyka zawodowa i przemysłowa

Zakres projektowania to energetyka zawodowa i przemysł. Projektujemy skomplikowane naczynia ciśnieniowe.

  • Projekty elementów kotłów
  • Projekty urządzeń pomocniczych w elektrowniach wraz z zabudową
  • Zatwierdzanie dokumentacji w Jednostce Notyfikowanej oraz nadawanie znaku CE
  • Projekty modernizacji elementów turbin i urządzeń energetycznych
  • Obliczenia MES elementów urządzeń energetycznych
  • Projekty przyrządów specjalistycznych do użytku podczas remontów elektrowni
  • Dokumentacja odtworzeniowa elementów turbin
  • Projekty kanałów powietrza

W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych usług stale doskonalimy swoje umiejętności sięgając po najnowocześniejsze narzędzia z dziedziny oprogramowania. W obecnej chwili wykorzystujemy między innymi:

Do projektowania:

  • SolidWorks , AutoPLANT, OpenPlant, PDMS, Robot, ProSteel, AutoPIPE, MathCAD, TRIFLEX, WiseImage ,AutoCAD Mechanical i inne

Do zarzadzania projektami:

  • Primavera, MS Project

Oraz niekomercyjne programy stworzone dla naszych potrzeb.

Posiadamy także profesjonalną obsługę oraz sprzęt do skanów i wydruków wielkoformatowych.