Odpowiedzialny biznes

ZRE Katowice to przedsiębiorstwo łączące długoletnią tradycję z nowoczesną technologią i sprawną organizacją. Odpowiedzialny biznes rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, uwzględniający wpływ naszych działań na zasoby ludzkie, naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe. Sposób, w jaki działamy, jest dla nas równie ważny, jak osiągnięte korzyści. Funkcjonujemy w poczuciu odpowiedzialności za rozwój społeczno-ekonomiczny i zdajemy sobie sprawę, że podjęte przez nas decyzje powodują realne zmiany w otoczeniu.

Budujemy przejrzyste relacje z interesariuszami i opieramy je na przyjętych przez nas wartościach, tj. uczciwości, szacunku, odpowiedzialności i satysfakcji klienta. Każda forma naszej aktywności – zarówno wobec współpracowników jak i na zewnątrz – zaczyna się od aktywnego zbadania potrzeb drugiej strony, następnie przechodzi w etyczne działanie zapewniające najlepszą realizację zadania, a kończy się pielęgnowaniem relacji i pełnym wsparciem dla każdego klienta. Promujemy długofalową współpracę, świadome inwestycje, systemowe podejście do odpowiedzialności.

Zasady odpowiedzialnego biznesu przyjęliśmy bezterminowo i na stałe wpisaliśmy do naszej strategii, czyniąc z nich integralny element zarządzania firmą. Przyniosło to wymierne rezultaty. W 2014 r. otrzymaliśmy tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w kategorii „Modernizujący”. Kapituła Urzędu Dozoru Technicznego doceniła nas „za najwyższy standard bezpieczeństwa technicznego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, poszanowanie środowiska naturalnego, innowacyjność i wkład w rozwój gospodarczy kraju”. Satysfakcja z otrzymanej nagrody jest tym bardziej zasłużona, iż w rankingu rywalizowały największe firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą lub modernizacją urządzeń technicznych.

Wśród wielu obszarów naszej działalności chcemy podać kilka konkretnych przykładów odpowiedzialnego biznesu.

Postawiliśmy na silne powiązanie naszych działań z jednostkami naukowymi. Wspólnie z Politechniką Warszawską wypracowaliśmy trwałe ramy współpracy, które prowadzą do udanej komercjalizacji wyników badań. Podjęty przez nas dialog z ośrodkami naukowymi zaowocował wymiernymi korzyściami zarówno dla obszaru lokalnego jak i dla całego kraju.

Jesteśmy firmą zaangażowaną społecznie, podejmujemy dialog ze społecznością lokalną. Wsłuchujemy się i odpowiadamy na potrzeby naszych interesariuszy. Promujemy zdrowy styl życia, aktywne spędzanie czasu i sport. Wspieramy działalność charytatywną i sponsoring.

Jak to działa w praktyce? Nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Bytomiu. Co roku podczas kolejnych edycji Amatorskiego Turnieju Tenisa Ziemnego ZRE OPEN przeprowadzana jest akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa. Podopieczni TPD w Bytomiu mają okazję kibicować meczom podczas naszego turnieju, organizowane są dla nich zajęcia sportowe, a także są obdarowywani ufundowanymi przez Sponsorów i naszą Spółkę prezentami.

Firma ZRE KATOWICE promując miejscowe talenty i troszcząc się o rozwój lokalnego sportu rozpoczęła współpracę z Fundacją Mamy Talent. Umowa z fundacją obejmuje wsparcie zawodnika KS „Górnik” Bytom Wojtka Marka umożliwiający dalszy rozwój sportowy oraz udział w turniejach w kraju i za granicą. Wspomnijmy że Wojtek Marek jest halowym mistrzem Polski do lat 14,jak również wygrywa w turniejach międzynarodowych.

Naszym pracownikom zapewniamy odpowiednie i bezpieczne środowisko pracy. Przestrzegamy praw człowieka i Kodeksu pracy. Wspieramy wszelkie formy rozwoju i aktywności pracowników. Nagradzamy za dobre pomysły usprawniające działanie organizacji. Wprowadziliśmy system szkoleń i ścieżki kariery. Przeciwdziałamy dyskryminacji i mobbingowi. Podejmujemy właściwe działania w celu zapobiegania wypadkom przy pracy.

Dbamy o środowisko naturalne, angażując się w obszary, gdzie nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie mogą przynieść pozytywne zmiany. Wspieramy rozwiązania proekologiczne, planujemy nasze działania tak, aby ograniczały wpływ na środowisko naturalne. Prowadzimy działalność zgodnie z wszelkimi normami w zakresie ochrony środowiska. Zarządzamy ryzykiem poprzez przyjęcie odpowiednich systemów zarządzania środowiskowego.

Raport o odpowiedzialnym biznesie
Kodeks Postępowania Dostawców
Polityka Zrównoważonych Zakupów
4.9/5 - (52 votes)