Badania i rozwój

Projekt Wirniki

Pełna nazwa: Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych
Projekt nr POIG.01.03.01-14-074/12

Cel projektu: Opracowanie metodologii monitorowania stanu technicznego i funkcjonalnego wirników energetycznych turbin parowych oraz prognozowania bezpiecznego czasu ich eksploatacji.

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.06.2015

Wartość projektu: 3 470 309 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 850 000 PLN

Lider: Politechnika Warszawska

Konsorcjant biznesowy: ZRE Katowice S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Efektem projektu będzie optymalizacja procesu remontu i modernizacji wirników, prowadząca do przedłużenia żywotności oraz bezawaryjności urządzeń energetycznych, a polegająca na dogłębnej analizie warunków pracy, aktualnych własności dynamicznych i wytrzymałościowych, a także diagnostyce materiałowej.