Referencje - ZRE Katowice

ReferencjeRealizacje

 • Remont kapitalny turbozespołu wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi funkcjonalnie do niego przynależnymi
  EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. - 2024
 • Modernizacja kotła bloku nr 7
  Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - 2023
 • Remont kapitalny turbozespołu bloku BCF-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice
  Tauron Ciepło Sp. z o.o. - 2023
 • Wykonanie remontu średniego Turbiny oraz układów pomocniczych Turbozespołu Parowego nr 2
  Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. - 2023
 • Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 4
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - 2023
 • Wykonanie parownika – urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy Europejskiej nr 2014/68/UE oraz część kotła pary przegrzanej
  John Cockerill - 2023
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przeniesienia agregatu sprężarkowego SOLAR do nowej lokalizacji.
  Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. - 2022
 • Remont średni kotła nr 1 oraz remont bieżący kotłów 2 i 3 w zakresie remontu obmurza w Jaworzno II
  Tauron Wytwarzanie S.A. - 2022
 • Montaż i demontaż rusztowań, izolacji termicznej oraz roboty wymurówkowe na bloku nr 1 i 2 w TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
  Tauron Wytwarzanie S.A. - 2022
 • Remont kapitalny kotła bloku BCF-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice
  Tauron Ciepło Sp. z o.o. - 2022
 • Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w zakresie dostosowania tłoczni gazu Hołowczyce II do pracy przy ciśnieniach tłoczenia 8,4 MPa
  Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. - 2022
 • Remont części ciśnieniowej kotłów bloków nr 1 i 2
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2022
 • Remont średni turbiny parowej typu 13UCK80
  Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. - 2021
 • Montaż i demontaż rusztowań, izolacji termicznej oraz roboty wymurówkowe na bloku nr 6
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2021
 • Wymiana wraz z modernizacją tylnej ściany komory paleniskowej kotła nr 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2021
 • Montaż mechaniczny projekt Hooton Bio Power, Liverpool, Wielka Brytania
  Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S - 2021
 • Prace remontowe na układzie RDF i układzie odpopielania w CHP Zabrze w Zabrzu
  Fortum Silesia S.A. - 2021
 • Usługi serwisowe branży elektrycznej oraz AKPiA dla Fortum Zabrze
  Fortum Silesia S.A. - 2021
 • Badania diagnostyczne elementów rurociągów pary świeżej i wtórnie przegrzanej bloków energetycznych eksploatowanych w warunkach pełzania
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - 2021
 • Dostawa, prefabrykacja i montaż kompletnych instalacji rurociągowych do turbiny WTE i turbiny BIO w ramach projektu “Budowa Nowej Elektrowni w Wilnie – Litwa”
  BUDIMEX S.A. - 2020
 • Budowa rusztowań systemowych w komorach paleniskowych kotła nr 3 i 4
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2020
 • Remont GAVO IOS linia 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2020
 • Modernizacja kotłów bloków nr 7, 2, 1 – w 2018, 2019, 2020 r.
  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - 2018, 2019, 2020
 • Modernizacja kotła bloku nr 5
  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - 2020
 • Wykonanie węzła Tworóg, zlokalizowanego na gazociągu DN 1000, w branżach mechanicznej, technologicznej, instalacyjnej (instalacje zewnętrzne i wewnętrzne), budowlanej wraz z robotami ziemnymi, drogowej oraz zagospodarowania terenu i rozruchu
  IDS-BUD S.A. - 2020
 • Wykonanie modernizacji turbozespołu Tz-8 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
  PGNIG Termika S.A. - 2020
 • Remont kapitalny kapitalizowany turbozespołu nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Nr 1 w Krakowie
  PGE Energia Ciepła S.A. - 2020
 • Remont średni i kapitalny turbin w latach 2020, 2021 i 2022
  CEZ Chorzów S.A. - 2020, 2021, 2022
 • Remont średni w zakresie czynności UDT i armatury w CEZ Chorzów S.A. w latach 2020, 2021 i 2022
  CEZ Chorzów S.A. - 2020, 2021, 2022
 • Montaż kotła BFB w Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S. w Kalundborg, Dania
  Valmet Technologies OY - 2019
 • Prefabrykacja i wymiana wężownic na kotle nr 3 w Naphtachimie – Lavera we Francji
  CMI SA - 2019
 • Remont kapitalny turbogeneratora nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  TAMEH POLSKA Sp. z o.o. - 2019
 • Modernizacja elektrofiltru bloku nr 7 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  WALLSTEIN ROTHEMÜHLE Sp. z o.o. - 2019
 • Wymiana elementów ciśnieniowych kotłów K-6 i K-8 w elektrociepłowni w Białymstoku
  ENEA Ciepło S. z o.o. - 2019
 • Remont średni turbozespołów bloku nr 1 oraz nr 2
  CEZ Chorzów S.A. 2018 - 2019
 • Instalacja SNCR kotłów K1 i K2 w EC Kraków
  Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - 2019
 • Montaż kotła i rurociągów w Edinburgh’s Energy-from Waste Plant, Wielka Brytania
  Hitachi Zosen Inova AG - 2018
 • Montaż mechaniczny nowego kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Zabrze
  SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. - 2018
 • Częściowe przerurowanie wymiennika typ Psz-1000
  PGNiG Termika S.A. - 2018
 • Rewizja UDT wymienników ciepła WC1 i WC4 w Elektrociepłowni Pruszków
  PGNiG Termika S.A. - 2018
 • Wykonanie remontu urządzeń gospodarki wodnej w Elektrociepłowni Pruszków
  PGNiG Termika S.A. - 2018
 • Modernizacja elektrofiltru bloku nr 6 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  WALLSTEIN ROTHEMÜHLE Sp. z o.o. - 2018
 • Wykonanie i wymiana wymienników ciepła
  Grupa Azoty - 2018
 • Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  TAMEH POLSKA Sp. z o.o. - 2018
 • Montaż wstępny i końcowa instalacja części ciśnieniowej kotła i głównej linii parowej w elektrowni na biomasę w Cramlington
  Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S 2016 - 2018
 • Montaż turbozespołu parowo-gazowego we Włocławku
  SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. - 2017
 • Remont kapitalny skraplacza turbozespołu bloku nr 1
  ENERGA Serwis Sp. z o.o. - 2017
 • Remont średni turbozespołów nr 1 i 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  CEZ Chorzów S.A. - 2017
 • Modernizacja kotła bloku nr 3 i 8
  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - 2017
 • Odtworzenie turbozespołu TZ1 w Elektrociepłowni Białystok
  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - 2017
 • Posadowienie stojana generatora TG 4 (masa 120 ton) w EDF EC Kraków
  EthosEnergy Poland S.A. - 2017
 • Prefabrykacja i wymiana wężownic na kotle nr 5 w Naphtachimie – Lavera we Francji
  CMI SA - 2016
 • Remont kapitalny turbogeneratora nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  Tameh Polska Sp. z o.o. - 2016
 • Remont kotła właściwego CFB 260 bloku nr 2
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2016
 • Remont kapitalny Bloku BCF-100 – turbozespół KT120/13
  TAURON Ciepło Sp. z o.o. - 2016
 • Remont kapitalny Bloku BCF-100 – kocioł fluidalny CFB 134,2
  TAURON Ciepło Sp. z o.o. - 2016
 • Remont średni turbozespołów nr 1 i 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  CEZ Chorzów S.A. - 2016
 • Modernizacja wymiennika
  CEZ Chorzów S.A. - 2016
 • Remonty kapitalne kapitalizowane turbozespołów typu 13K215 o numerach stacyjnych TG-4 i TG-6
  EDF Polska S.A. Oddział Rybnik - 2016
 • Montaż kondensatora turbiny parowej General Electric A17
  SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. - 2015
 • Modernizacja regeneracji wysokoprężnej, niskoprężnej i zbiornika wody zasilającej bloku nr 1 i bloku nr 5
  TAURON Wytwarzanie S.A. - 2015
 • Przystosowanie zbiorników nr 23 i 24 o pojemności V=32.000 m3 do przyjmowania i wydawania benzyny
  EURO-SPAW KASPRZYCKA JOLANTA - 2014
  Pobierz PDF
 • Prace remontowe branży mechanicznej, realizowane podczas postoju remontowego „WIOSNA 2018” na instalacjach Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.
  LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O. - 2018
  Pobierz PDF
 • Prace remontowe branży mechanicznej, realizowane podczas postoju remontowego „WIOSNA 2017” na instalacjach Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.
  LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O. - 2018
  Pobierz PDF
 • Prace zasadnicze i pomocnicze branży mechanicznej w latach 2017 – 2018
  LOTOS SERWIS SP. Z O.O. - 2018
  Pobierz PDF
 • Remont zbiorników magazynowych na instalacji Lotos Asfalt PZG w Gdańsku
  LOTOS ASFALT SP.Z O.O. - 2019
  Pobierz PDF
 • Prace spawalniczo-montażowe w trakcie realizacji zadania polegającego na rozbudowie instalacji dozowania dodatków firmowych do paliw w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie
  EURO-SPAW KASPRZYCKI WIESŁAW 2015
  Pobierz PDF
 • Remont pompowni przyzbiornikowych
  EURO-SPAW KASPRZYCKA JOLANTA - 2014
  Pobierz PDF
 • Prace montażowo-spawalnicze przy modernizacji pompowni i rurociągów technologicznych
  Prace montażowo-spawalnicze przy modernizacji pompowni i rurociągów technologicznych
  EURO-SPAW KASPRZYCKA JOLANTA - 2013
 • Wymiana rurociągów pary świeżej łączących kocioł z turbiną wraz z zawieszeniami oraz modernizacja zamocowań rurociągu pary wtórnej na kotle nr2 (EP 650-137) dla GDF Suez Energia Polska S.A. w Połańcu
  GDF SUEZ ENERGIA POLSKA - 2013
 • POLICE OP230 – Obowiązki Kierownika Projektu, Inżyniera Projektu oraz specjalistyczny nadzór inwestorski
  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - 2018
 • Montaż aparatury pomiarowej kotła fluidalnego opalanego biomasą, tzw. “Zielonego Bloku”
  ENEA POŁANIEC S.A. - 2013
 • Wymiana rurociągów pary świeżej łączących kocioł z turbiną wraz z zawieszeniami oraz modernizacja zamocowań rurociągu pary wtórnej na kotle nr2 (EP 650-137) dla GDF Suez Energia Polska S.A. w Połańcu
  GDF SUEZ ENERGIA POLSKA - 2014
 • Prefabrykacja i dostawa elementów kształtowych rurociągu pary świeżej dla bloków nr 3,4,5
  GDF SUEZ ENERGIA POLSKA - 2015
 • Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i bloku nr 5
  TAURON WYTWARZANIE - 2015
 • Dostawę, prefabrykację montaż kompletnych instalacji rurociągowych
  BUDIMEX S.A. - 2016
 • Remonty bieżące i awaryjne armatury na kotłach i turbinach bloków 1 – 6
  TAURON WYTWARZANIE - 2016
 • Prefabrykacja i dostawa rurociągów wysokoprężnych (LAB, LBB, LBC, LBA) wraz z systemami pomocniczymi oraz nadzorem nad montażem, w ramach budowy nowego bloku energetycznego o mocy o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne dla Tauron Wytwarzanie Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II w Jaworznie
  RAFAKO - 2017
 • Modernizacja rurociągów i armatury na układzie wody obiegowej w Ec Siekierki
  PGNiG TERMIKA - 2017
 • Remont kapitalny armatury i rurociągów turbozespołu TG-1 w PGE Energia Ciepła SA oddział w Krakowie
  PGE ENERGIA CIEPŁA - 2018
 • Wymiana stojana generatora bloku nr A3 z wykorzystaniem specjalistycznej konstrukcji bez użycia suwnicy, za pomocą hydraulicznych systemów dla transportu poziomego i pionowego
  Termoelektrana Nikola Tesla - 2014
 • Modernizacja i remont kapitalny turbozespołu TK225 bloku nr 10
  TAURON WYTWARZANIE - 2013
 • Rewitalizacja zaworu WP
  TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA - 2017
 • Remont podgrzewacza powietrza (sekcja dolna) oraz wymianę podgrzewacza wody (I stopień) w kotle OP-210M – K-10
  CEZ POLSKA - 2018
 • F1101 w Lyondell Basell – Berre I’Etang, Francja
  CMI SA - 2018
 • Montaż mechaniczny kotła na biomasę w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii
  BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR - 2018
 • Ulepszanie kotłów w EC-3 -EC-4 Veolia Łódż.
  VEOLIA ENERGIA - 2017
 • Modernizacji kotła OP-430 nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki
  PGNiG Termika - 2017
 • Wymiana modułów katalizatora kotła i naprawa ekonomizera kotła nr 12
  STRABAG AG - 2016
 • Modernizacja kotła OP-650k bloku nr 12
  TAURON WYTWARZANIE - 2012
 • Remont kapitalizowany układu ciśnieniowego kotła fluidalnego OFz-450B wraz z wymianą przegrzewacza pary II stopnia (grodziowego) w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG TERMIKA - 2014
 • Prace remontowe kotła K-10 bloku 460 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi CFB 1400
  TAURON WYTWARZANIE - 2014
 • montaż dwóch kotłów rusztowych typu OSr-57
  RAFAKO - 2015
 • Modernizacja kotła parowego OP-650B nr 1 i 2 w Elektrowni Pątnów 1
  SBB ENERG - 2015
 • Remont właściwy kotła K8 typu OP-650
  - 2014
 • Modernizacja kotła bloku nr 1 i 2
  ENEA WYTWARZANIE SP Z O.O. - 2015
 • Dostosowanie kotłów OP-650 K nr 9,10,11,12 do redukcji emisji NOx
  TAURON WYTWARZANIE - 2015
 • Modernizacja wraz z dostawą obrotowych podgrzewaczy powietrza na bloku nr 4,6,3,1 i 5
  TAURON WYTWARZANIE - 2015
 • Rewitalizacja i modernizacja kotła bloku 6 – 215 MW
  Termoelektrana TE Tuzla - 2013
 • Montaż kotła CFB O MOCY 50 MW-Tullis Russell Markinch (Szkocja)
  VALMET POWER OY - 2013
 • Koncepcja modernizacji źródła ciepła CFB 1300
  TAURON WYTWARZANIE - 2015
 • Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza na bloku nr 2
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Wykonanie demontażu i montażu nowych przegrzewaczy pary typu INTREX w Elektrowni Jaworzno II
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Wymiana kompleksowa przegrzewacza pary III-go stopnia kotła OP 140 nr 6
  Elektrociepłownia Będzin 2011
 • Weryfikacja modelu AutoPipe pary świeżej
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Przywrócenie lokalizacji podturbinowej pętli rurociągu wraz z główną zasuwą parową na Elektrowni Jaworzno II, TG-1
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Weryfikacja modelu obliczeniowego AutoPIPE rurociągu pary świeżej na Elektrowni jaworzno II, TG1
  Tauron Elektrociepłownia Bielsko Biała 2012
 • Projekt i technologia montażu wymienników ciepłowniczych oraz generatora bloku BC50
  Tauron Elektrociepłownia Bielsko Biała 2011 - 2012
 • Projekt i technologia montażu wymienników ciepłowniczych oraz generatora bloku BC-5O
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza 2011 - 2012
 • UKŁAD PODAWANIA WODY ZAPOROWEJ NA KORPUS SILNIKA POMPY RECYRKULACYJNEJ DLA KOTŁA BF-1300
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza 2013
 • Modernizacja kolektora 3 MPa instalacji pary dla bloków 120MW
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Koordynacja modernizacji i remontu kotła i urządzeń pomocniczych
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Opracowanie dokumentacji koncesyjnej i warsztatowo-montażowej
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Modernizacja turbozespołu TG 1 (z turbiną 10CK60) dla Jednostki Wytwórczej OZE w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II
  GDF Suez 2012 - 2013
 • Wymiana rurociągów pary świeżej łączących kocioł z turbiną wraz z zawieszeniami oraz modernizacja zamocowań rurociągu pary wtórnej na kotle nr2 (EP 650-137) dla GDF Suez Energia Polska S.A. w Połańcu
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Koordynacja modernizacji i remontu kotła i urządzeń pomocniczych bloku nr 3
  Elektrownia Opole 2014
 • Przewozy nienormatywne i standardowe
  Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. 2001 - 2009
 • Specjalistyczny transport materiałów torowych
  ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o. 2008 - 2009
 • Przewóz drogowy dwóch pras hydraulicznych o masie 86 ton każda w relacji Imola (Włochy) – Starachowice
  CERRAD Sp. z o.o. 2011
 • Przewozy nienormatywne i standardowe
  Bombardier 2012
 • Transport przekładników prądowych
  PSE-Południe S.A. 2012
 • Wykonanie zawiesia 022
  Man Diesel & Turbo SE Niemcy 2010
 • Wykonanie obróbki mechanicznej elementów
  Fermstal WKS Sp. z o.o. 2010
 • Wykonanie ramy wózka wygarniającego część prawa i lewa
  Jarem Sp.z o.o. 2010
 • Obróbka mechaniczna bębnów fi 2635/1720 i fi 3080/1980
  ZKS Ferrum 2010
 • Wykonanie obróbki mechanicznej komory młyna
  FPM S.A. 2010
 • Wykonanie korpusu A3
  Man Diesel & Turbo SE Niemcy 2010
 • Regeneracja wirnika sprężarki C2102
  Wircom sp.z o.o. 2010
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zabudowy żurawiowo-skrzyniowej
  GRACO Sp.z o.o. 2010
 • Wykonanie silosu
  AET a/s Dania 2010
 • Honowanie wirników WP i SP z El. Tuzla
  Turbolab Diagnostyka Turbin 2010
 • Regeneracja oraz wylanie stopem łożyskowym panewek WPK-3,9
  Stalkowent 2010
 • Wykonanie korpusu III
  Siemens AG Niemcy 2010
 • Wykonanie tulei sprzęgłowej dla wirnika WP turbiny TK120
  Elektrownia Stalowa Wola 2010
 • Prace na wirnikach WP i SP z bloku nr 6 El Rybnik
  Turbo Care Poland S.A. 2010
 • Regeneracja pierścienia
  Hobas System Polska sp. z o.o 2010
 • Wykonanie łoża rdzenia stojana
  Turbo Care Poland S.A. 2010
 • Wyważanie wysokoobrotowe wirnika WP turbiny TK
  Elektrownia Stalowa Wola 2010
 • Obróbka mechaniczna koła zębatego
  ArcelorMittal Service Group sp.z o.o. 2010
 • Śrutowanie korpusu kombajnu
  Bucyrus Polska sp.z o.o. 2010
 • Belki gąsienicowe 9800
  Terex-Demag GmbH 2010
 • Belki gąsienicowe CC8800
  Terex-Demag GmbH Niemcy 2010
 • Wykonanie płyt stalowych
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie korpusu turbiny pary wylotowej A8
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie ruchomych dźwigarów wzdłużnych
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie płyt do zasuwy prowadzącej
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie korpusu turbiny pary wylotowej A6
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie korpusu spawanego A2 i A2
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie dźwigarów wzdłużnych
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie dźwigarów typ 023
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie korpusu turbiny pary wylotowej A1
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie łoża silnika 14 MW
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Wykonanie dźwigara wzdłużnego 5000
  Man Diesel & Turbo SE 2010
 • Gięcie indukcyjne rur
  Unitech Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe 2011 - 2012
 • Gięcie indukcyjne rur
  Rafako S.A. 2011 - 2012
 • Usługi prefabrykacji rurociągów wody zasilającej zespół 8410 oraz dostawa elementów konstrukcyjnych zespół 1214 z przeznaczeniem dla kotła BB-1880 – blok B1 TENT B Obrenovac, Serbia
  Rafako S.A. 2012
 • Dostawa i montaż ładowarki kołowo-szynowej z kołem czerpakowym do pobierania węgla kamiennego.
  KWK Ziemowit 2007
 • Modernizacja przenośnika taśmowego
  EC Będzin 2007
 • Dostawa, montaż i uruchomienie ładowarko zwałowarki
  EC Będzin 2007
 • Montaż wywrotnicy wagonowej bębnowej WWB – 90.15
  Elektrociepłownia Bydgoszcz S.A. 2008
 • Remonty suwnic
  PKE S.A. EC Katowice 2007 - 2009
 • Konserwacja i naprawa urządzeń dźwignicowych, suwnic i dźwigów towarowo-osobowych.
  ZEC Bytom 2009
 • Remonty modernizacyjne suwnic SB-1 i SB-2 oraz naprawa ramy wciągarki przejezdnej suwnicy SB-2.
  EC Czechnica 2008 - 2010
 • Zaprojektowanie dostawa, montaż i uruchomienie systemu nawęglania w ramach budowy EC Częstochowa
  Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 2008 - 2010
 • Naprawa ramy wciągarki przejezdnej suwnicy SB-2
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 2010
 • Prace remontowo – montażowe suwnic pomostowych Q = 35 T, wciągarki Q = 180 t
  CEZ Elektrownia Skawina 2013
 • Prace remontowo – montażowe suwnic pomostowych Q = 35 T, wciągarki Q = 180 t
  Windex Holding Sp. z o.o. 2014
 • Instalacja składowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła biomasowego, nadrzędnego systemu sterowania DCS, układu gospodarki elektroenergetycznej, wykonano 2 2008 r.
  PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. 2009
 • Remont armatury układu spustów i odwodnień, armatury układu odpowietrzeń, armatury układu regulacji schładzaczy, zaworów bezpieczeństwapary świeżej, zawory bezpieczeństwa pary wtórnej, zawory bezpieczeństwa walczaka, wykonano w 2008 r.
  PKE S.A. Elektrownia Łaziska 2009
 • Montaż AKPiA, prace uruchomieniowe instalacji automatyki kotła dla bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza.
  Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. 2009
 • Modernizacja urządzeń AKPiA dla systemu sterowania nawęglania
  EC Będzin 2009
 • Modernizacja ciągów technologicznych obróbki gazowo-termicznej stali na obiektach firmy Stalprodukt
  Siemens Sp. z o.o. 2009
 • Remont układu regulacji i aparatury pomiarów specjalnych turbozespołu, obsługiwanych przez system PROCONTROl.
  PKE Jaworzno III 2009
 • Mechaniczne prace remontowe oraz AKPiA stacji redukcyjno schładzającej 3RS2 na bloku nr3
  PKE Jaworzno III 2010
 • Mechaniczne prace remontowe oraz AKPiA stacji redukcyjno schładzającej 5RS2 bloku nr 5
  PKE Jaworzno III 2010
 • Montaż urządzeń AKPiA na turbozespole bloku 858 MW
  Alstom Power 2010
 • Prace w zakresie pomiarów, zabezpieczeń i sterowania turbozespołu współpracującego z systemem PROCONTROL, w trakcie remontu turbozespołu.
  EC Będzin 2011
 • Montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej w strefie zagrożenia wybuchem(objętych wymaganiami ATEX).
  El.Bełchatów 2011
 • Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji przestrzeni wewnętrznej transportu mieszanki paliwowej biomasy
  Fortum Zabrze S.A. 2012
 • Mechaniczne prace montażowe oraz AKPiA stacji redukcyjno – schładzającej 6RS2 na bloku nr 2
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Mechaniczne prace montażowe oraz AKPiA stacji redukcyjno – schładzającej 6RS2 na bloku nr 6
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Modernizacja turbozespołu EK 48/8/14,5 (TG 2) zainstalowanego w Zakładzie Z-2 “Knurów” w Knurowie
  Megawat Sp. z o.o. 2013
 • Prace i dostawy związane z zabudową systemu pomiarów specjalnych Bently-Nevada 3500 na bloku 300 MW
  Elektrownia KKAB w Karlshamn 2013
 • Naprawa walczaka kotła K-5 wraz z obróbką termiczną
  PKE SA El. Jaworzno II 2000
 • Naprawa walczaka kotła K-4 wraz z obróbką termiczną
  PKE SA El. Łagisza 2000
 • Naprawa walczaka kotła K-4 wraz z obróbką termiczną
  PKE SA El. Halemba 2000
 • Naprawa walczaka kotła K-3 wraz z obróbką termiczną
  ZEC Bielsko-Biała SA 2000
 • Kompleksowa naprawa walczaka kotła K-2 z pełną obróbką termiczną, regeneracją otworów i wymianą rur opadowych
  ZEC Bielsko-Biała SA 2000
 • Obróbka termiczna walczaka
  ZE „PAK” SA El. Adamów 2000
 • Obróbka termiczna płaszcza i dennic walczaka
  ANWIL SA Włocławek 2001
 • Obróbka termiczna płaszcza walczaka kotła K-3
  EC Zabrze SA 2001
 • Obróbka termiczna płaszcza i dennic walczaka kotła K-4
  PKN ORLEN SA Zakład EC Płock 2001
 • Naprawa walczaka kotła K-1 wraz z obróbką termicznąNaprawa walczaka kotła K-1 wraz z obróbką termiczną
  PKE SA ZEC Bielsko-Biała 2003
 • Naprawa walczaka kotła K-4 wraz z obróbką termiczną
  Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 2004
 • Naprawa walczaka kotła K-3 wraz z obróbką termiczną
  Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 2006
 • Przegląd separacji oraz przygotowanie do badań walczaka kotła bloku nr 10
  PKE SA Elektrownia Łaziska 2008
 • Remont walczaka kotła bloku nr 10
  PKE SA Elektrownia Łaziska 2008
 • Prace montażowe przykotłowej instalacji podawania biomasy dla kotłów OP650k nr 1,2,3
  Elektronia Rybnik S.A. 2009
 • Modyfikacja palników pyłowych kotła OP650 nr 8
  Elektronia Rybnik S.A. 2009
 • Prace remontowe i modernizacyjne układu paleniskowego kotła OP650 nr 6
  Elektronia Rybnik S.A. 2009
 • Prace remontowo-modernizacyjne Elektrofiltru kotła nr 5
  Energa Kogeneracja Sp. z o.o 2014
 • Remont pompy wody zasilającej typu HM 125 x 10.
  Soda Polska Ciech Sp. z o.o. 2010
 • Prace remontowe na kotłach OP-130, OR-32, WR-25 oraz na rurociągach parowych.
  Fortum Bytom S.A. 2010
 • Remont armatury bloku nr 4
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remont armatury bloków nr 2 i 3
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remont armatury.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remont średni armatury wysokociśnieniowej bloku nr 9.
  Elektrownia Łaziska S.A. 2011
 • Remont armatury i rurociągów maszynowni bloku nr 2 podczas remontu kapitalnego.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Modernizacja instalacji podawania fosforanu do kotła OP 650 bloku nr 2.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont armatury i rurociągów maszynowni bloku nr 1 podczas remontu średniego.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont armatury i rurociągów maszynowni bloku nr 6 podczas remontu średniego
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont armatury kotłowej w zakresie średnic Dn25 ÷Dn250 oraz remont instalacji palników pyłowych, biomasy i rozpałkowych.
  Elektrownia Rybnik 2011
 • Remont armatury i rurociągów maszynowni bloku nr 5 podczas remontu średniego
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont kapitalny armatury wielkogabarytowej układu wody chłodzącej bloku nr 12
  PKE Elektrownia Łaziska 2011
 • Częściowa wymiana armatury i rurociągów układów parowych i wodnych oraz remont armatury turbozespołu bloku nr 12
  PKE Elektrownia Łaziska 2011
 • Remont armatury, turbiny TK120 nr 7
  PKE Elektrownia Łagisza 2011
 • Kontrola przemieszczeń zawieszeń i rurociągów dolotowych pary świeżej do turbiny 28K460 oraz pary wtórnie przegrzanej z turbiny do kotła BF-1300 na bloku 460MW nr10
  PKE Elektrownia Łagisza 2011
 • Odcinkowa wymiana rurociągów instalacji średnio i wysokoprężnej wody zasilającej obrębie turbozespołu 120 MW Nr5
  PKE Elektrownia Łagisza 2011
 • Częściowa wymiana rurociągów wysokoprężnych pary łączących kocioł OP650-050 bloku nr 2 z turbiną
  Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011
 • Montaż mechaniczny turbozespołu wraz z rurociągami przyturbinowymi dla Blolw 858 MW w Elektrowni Bełchatów oraz prace w trakcie jego uruchomienia
  Elektrownia Bełchatów 2011
 • Remont armatury kotła nr 3
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont armatury i rurociągów w obrębie maszynowni na bloku nr 3, podczas remontu średniego
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont armatury i rurociągów w obrębie maszynowni na bloku nr 4, podczas remontu średniego
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT kondensatora pary z dławic oraz remont armatury z budową rusztowań, demontażem i montażem izolacji termicznej turbiny bloku nr 2 w Elektrowni Jaworzno II
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont armatury z budową rusztowań, demontażem i montażem izolacji termicznej kotła bloku nr 2 w Elektrowni II.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Wykonanie usługi gięcia kolan z materiału powierzonego dla Stalbud Tarnów Sp. z o.o.
  Stalbud Tarnów Sp. z o.o 2012
 • Remont średni turbozespołu nr 1 i remont kapitalny turbozespołu nr 2 typu Siemens EHNK 90/5,0 o mocy 110 MW oraz urządzeń pomocniczych bloków
  CEZ Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o 2012
 • Remont armatury oraz montaż i demontaż rusztowania typu Pletac w kotle nr 5.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni podczas remontu kapitalnego turbiny 13K225 na bloku nr 6
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remonty bieżące awaryjne części mechanicznej urządzeń blokowych 1-6
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont armatury oraz montaż i demontaż rusztowania typu Pletac w kotle nr 5
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni podczas remontu kapitalnego turbiny 13K225 na bloku nr 6
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont armatury i rurociągów w obrębie maszynowni na bloku nr 1 podczas remontu średniego
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont kapitalny armatury kotła nr 6
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Usunięcie nieszczelności na układzie rurowym wymienników wysokoprężnych typu PWS bloku nr 1, wymianę kolana rurociągu pętlicowego pary świeżej oraz remont sita schładzacza i obejmy tarcz kierowniczych
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont armatury oraz montaż i demontaż rusztowania typu Pletac w kotle nr 1
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont armatury i rurociągów w obrębie maszynowni na bloku nr 2 podczas remontu średniego
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno II 2013
 • Remont kapitalny pomp wody zasilających HDG-55
  Tauron Wytwarzanie Elektrownia Blachownia 2013
 • Rewizja UDT podgrzewaczy wody sieciowej w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG Termik 2013
 • Rewizja wewnętrzna UDT III-ciego etapu kolektora 90 ata w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG Termik 2013
 • Remonty średnie turbozespołów nr 1 i 2 typu Siemens EHNK 90/5,0 o mocy 110 MW oraz urządzeń pomocniczych bloków
  Elektrociepłownia "ELCHO" Chorzów S.A. 2013
 • Dostawa i montaż rurociągów zewnętrznych – Helius CoRDe
  Aalborg Energie Technik a/s 2013
 • Remont kapitalny i modernizacja turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 3
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2014
 • Remont armatury kotłów i turbin w remontach planowych bloków nr 2 i 3
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2014
 • Remont średni kotła bloku nr 4 w zakresie armatury i zaworów bezpieczeństwa
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2014
 • Awaryjne usunięcie nieszczelności wymiennika XW1 typu PWS 600/520 na bloku nr 1
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2014
 • Remont armatury i rurociągów w obrębie maszynowni na bloku nr 4 podczas remontu średniego
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2014
 • Remont w tym m.in. remont parownika, walczaka, podgrzewaczy pary, podgrzewaczy wody, armatury oraz modernizacja kotła nr 4
  Elektrownia „Rybnik” S.A. 2010
 • Prace montażowe przykotłowej instalacji podawania biomasy
  Elektrownia „Rybnik” S.A. 2010
 • Remont i modernizacja układu paleniskowego
  Elektrownia „Rybnik” S.A. 2010
 • Modernizacja palników pyłowych
  Elektrownia „Rybnik” S.A. 2010
 • Wymiana przegrzewacza pary SH2
  Elektrownia „Siersza” 2010
 • Dostawa wężownic przegrzewaczy II i III stopnia dla kotłów K1 i K3.
  PKN ORLEN S.A 2010
 • Remont kotła nr 6.
  El. Rybnik 2010
 • Remont kapitalny kotła OP-650 bloku nr 3
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Przegląd, remont i modernizacja kotła CFB 420 t/h
  Elektrociepłownia ELCHO Chorzów 2010
 • Remont kotła CFB 100 – montaż przegrzewaczy pary INTREX
  EC Katowice 2010
 • Remont kapitalny kotła TP-170
  Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 2010
 • Montaż kotła CFB 55 MW/h
  Stora Enso Langerbrugge 2010
 • Remont średni kotła nr 4.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remont kotła K-2
  PKE Elektrownia Łaziska S.A. 2010
 • Remont kotła K-11
  PKE Elektrownia Łaziska S.A. 2010
 • Remont średni kotła nr 4.
  PKE Elektrownia Łaziska S.A. 2010
 • Remonty bieżące i średnie kotłów nr 1,2, 10,11
  Elektrownia Łaziska S.A. 2010
 • Remont średni kotła bloku nr 1.
  PKE Elektrownia Łaziska S.A. 2011
 • Remont średni kotła bloku nr 9.
  PKE Elektrownia Łaziska S.A. 2011
 • Jaworzno III. Remont średni części ciśnieniowej kotła nr 1 wraz z armaturą
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Rybnik. Prace remontowo-montażowe kotłów OP-650k na blokach nr 2 i3.
  El. Rybnik 2011
 • Jaworzno III. Remont kapitalny kotła nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont – naprawa przegrzewaczy międzystopniowych kotła nr 2 i 6 na blokach 120 MW
  PKE Elektrownia Łagisza 2011
 • Prace remontowe na kotle OP-120 typu Pauker nr 5
  PKE Elektrownia Blachownia 2011
 • Modernizacja kotła WP 70 nr 5
  Elektrociepłownia Będzin 2011
 • Remont kotła typu OP- 140.Wymiana kompleksowa przegrzewacza pary III-go stopnia kotła nr – 6
  Elektrociepłownia Będzin 2011
 • Modernizacja kotła OP-650k bloku nr 12
  PKE Elektrownia Łaziska S.A. 2012
 • Naprawa walczaka kotła OP-380 bloku nr 5
  PKE Elektrownia Łagisza 2012
 • Montaż kotła do spalania śmieci w Waterleau Indaver – Antwerpen (Belgia)
  Leroux & Lotz Technologies 2012
 • Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 4.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont średni kotła OP-650k bloku nr 10.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2012
 • Remont kapitalny kotła Nr K-1 oraz przynależnych do niego urządzeń
  EDF Rybnik S.A 2012
 • Wykonanie remontów kapitalnych kapitalizowanych kotłów nr K-4 i 8
  EDF Rybnik S.A 2012
 • Naprawy bieżące oraz usuwały awarie kotłów OP-130, OR-32, WR-25 oraz rurociągów parowych i wodnych w zakresie części ciśnieniowej
  Fortum Bytom S.A. 2012
 • Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 3.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 5.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont kapitalny kotła k-1 oraz przynależnych do niego instalacji palników pyłowych, biomasy, rozpałkowych, pyłoprzewodów, kanałów powietrza i spalin obrotowych podgrzewaczy powietrza, odżużlacza.
  Tauron Wytwarzanie Elektrownia Blachownia 2012
 • Remont podgrzewacza powietrza kotła fluidalnego CFB 134,2 kg.s.
  Tauron Wytwarzanie Elektrociepłownia Katowice 2012
 • Modernizacja instalacji spalania (kotły nr 6, 7)
  PGE G i EK S.A. Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2012
 • Montaż kotła do spalania śmieci w Waterleau Indaver – Antwerpen (Belgia)
  Leroux & Lotz Technologies 2012
 • Remont kapitalny kotła 62 (Kociol parowy Skoda OP-130)
  Fortum Zabrze 2012
 • Naprawy bieżące oraz usuwały awarie kotłów OP-130, OR-32, WR-25 oraz rurociągów parowych i wodnych w zakresie części ciśnieniowej
  Fortum Bytom S.A. 2012
 • Dostawa elementów wężownic przegrzewacza pary wtórnej II stopnia dla modernizowanego kotła OP-650 nr 3.
  Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. 2012
 • Modernizacja kotła OP-650 Nr 3 dla obniżenia emisji NOx
  Elektrownia Kozienice S.A 2012
 • Remont kapitalny kotła Nr K-1 oraz przynależnych do niego urządzeń.
  Elektronia Rybnik S.A. 2012
 • Wymiana rur parownika w rejonie gorącego leja oraz wymiana fragmentów głównego rurociągu pary wtórnej wraz z króćcem dla zaworu bezpieczeństwa
  Elektronia Rybnik S.A. 2012
 • Prace budowlane.
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Rewitalizacja i modernizacja kotła bloku 6 – 215 MW
  Termoelektrana Tuzla 2013
 • Remont komponentowy kotła OP-430 nr 14 w Elektrociepłowni Siekierki
  PGNiG Termika 2013
 • Remont średni kotła fluidalnego OFZ450A w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG Termika 2013
 • Montaż kotła wodnego rusztowego typu WR¬25 w technologii ścian szczelnych
  PEC Jastrzębie 2013
 • Badania diagnostyczne oraz naprawę kotła parowego OP-130 nr 3
  Fortum Bytom S.A. 2013
 • Naprawy serwisowe obmurza kotłów fluidalnych K1 oraz K2
  Elektrociepłownia "ELCHO" Chorzów S.A. 2013
 • Montaż pakietu mechanicznego – Helis CoRDe
  Aalborg Energie Technik a/s 2013
 • Montaż części ciśnieniowej – Helius CoRDe
  Aalborg Energie Technik a/s 2013
 • Remont Kronoply
  Aalborg Energie Technik a/s 2013
 • Montaż dwóch kotłów rusztowych typu OSr-57
  Bilingham, Wielka Brytania 2013
 • Przygotowanie do badań diagnostycznych i przeprowadzenie rewizji UDr Kotła K63
  Fortum Zabrze S.A. 2014
 • Prace remontowe wynikłe po rewizji UDT Kotła 63
  Fortum Zabrze S.A. 2014
 • Ulepszenie kotła OP-430 nr K7 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódź 2014
 • Remont i serwis młynów na EC2, EC3, i EC4 Łódź.
  Dalkia Łódź 2014
 • Wymiana rozprężaczy przykotłowych kotłow K2 i K3 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódź 2014
 • Ulepszenie kotła OP-230 nr K2 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódź 2014
 • Ulepszenie kotła BFB180 nr K3 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódź 2014
 • Montaż dwóch kotłów rusztowych typu OSr-57
  Rafako 2014
 • Prace remontowe i modernizacyjne części niskociśnieniowej turbiny TK 125 MW.
  Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. 2010
 • Prace związane z rewitalizacją kadłuba turbiny 13K215
  Elektronia Rybnik S.A. 2010
 • Naprawa wirników WP, SP i NP. W tym naprawa elementów wirnika SP poprzez napawanie
  CEZ a.s. PS Prunerov 2010
 • Rewitalizacja elemenetów turbiny TG-3 zainstalowanej z PKN Orlen.
  PRO Novum 2010
 • Remont kapitalny turbiny 13K225 bloku nr 3.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Naprawa korpusu TC 30.
  EC Nowa 2010
 • Rewitalizacja korpusu turbiny
  JP Elektroprivreda Elektrociepłownia "Tuzla" 2010
 • Prace związane z remontem i modernizacją wirników WP-SP i NP oraz kadłuba wewnętrznego wp turbiny upustowo-przeciwprężnej Tg-3 typu PR 55/33-130/17/7
  PKN Orlen S.A. 2010
 • Prace remontowe przy turbinach reakcyjnych Siemens 330 MW
  Stadtwerke Duisburg i HKW Reuter West 2011
 • Modernizacja i remont kapitalny turbozespołu TK225 bloku nr 11
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2012
 • Remont kapitalny turbogeneratora bloku 5
  Termoelektrana Tuzla 2013
 • Remont kapitalny turbozespołu nr 7
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza 2013
 • Rewitalizacja zaworu szybkozamykającego AZO turbiny TC-30 Tz-3 w Elektrociepłowni Siekierki
  PGNiG Termika 2013
 • Modernizacja turbozespołu nr 5
  PGE G i EK S.A. Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2013
 • Prace podczas rewitalizacji zaworu szybkozamykającego turbiny TC-30 Tz-2 w Elektrociepłowni Siekierki
  PGNiG Termika 2014
 • Naprawa elementów bloku nr 2
  Elektronia Rybnik S.A. 2014
 • Remont wymiennika szczytowego WSz-2 w EC-Łódź
  Dalkia Łódź 2014
 • Remont kapitalny turbogeneratora bloku 4 z rewitalizacją korpusu
  Termoelektrana Tuzla 2010
 • Prace związane z remontem i modernizacją wirników WP-SP i NP oraz kadłuba wewnętrznego wp turbiny upustowo-przeciwprężnej Tg-3 typu PR 55/33-130/17/7
  PKN Orlen S.A. 2010
 • Remont średni turbiny TK225 wraz z częścią mechaniczna generatora bloku nr 10
  PKE Elektrownia Łaziska 2010
 • Remont kapitalny turbozespołu nr 1
  PKE Elektrownia Siersza 2010
 • Remont kapitalny turbiny KT 40-9, 7 firmy Skoda
  EC Tychy 2010
 • Remont kapitalny turbiny 13K225 bloku nr 3
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remont kapitalny turbiny 13K225 bloku nr 6.
  Elektrownia Kozienice S.A 2010
 • Remont kapitalny turbiny nr 7 typu 9C50/32 firmy ZAMECH
  Elektrociepłownia Zabrze S.A. 2010
 • Prace awaryjne na turbinie nr 3
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remonty i modernizacje urządzeń.
  CEZ Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp.z o.o. 2010
 • Remont wirników WP, SP, NP. turbiny TK200.
  CEZ a.s., Elektrany Prunero 2010
 • Remont części WP turbiny TK 125
  Trbovlje 2010
 • Remont kapitalny turbiny nr 6
  El. Rybnik 2010
 • Montaż trzech turbin gazowych KA26 i turbin parowych, montaż wewnętrznych rurociągów układu chłodzenia, oleju i powietrza, montaż osłon akustycznych dla turbin gazowych, parowych i generatorów w CHP Grain Power
  E.ON UK 2010
 • Remont średni turbiny TK225 wraz z częścią mechaniczną generatora bloku nr 10.
  PKE Elektrownia Łaziska 2010
 • Prace awaryjne na turbinie nr 3.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2010
 • Remont kapitalny turbiny nr 6.
  El. Rybnik 2010
 • Remont średni turbogeneratora SIEMENS 55 MW nr TG 1.
  PKE Elektrownia Blachownia 2010
 • Remont turbozespołu TG-3 Pierwsza Brneńska o mocy 14,6 MW
  ZAK S.A. 2011
 • Remont turbozespołu Te 32 nr 2 o mocy 32MW
  Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. 2011
 • Remont i modernizacja wirnika i tarcz kierowniczych turbiny
  PKN Orlen S.A. 2011
 • Prace modernizacyjne turbiny wraz z urządzeniami pomocniczymi.
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont kapitalny turbiny bloku nr 2
  PKE Elektrownia Siersza 2011
 • Modernizacja i remont turbozespołu 13K225 bloku nr 12
  PKE Elektrownia Łaziska 2011
 • Remont kapitalny turbiny 13K225 bloku nr 2
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont średni turbiny 13K225 bloku nr 5
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont średni turbiny 13K225 bloku nr 6
  PKE Elektrownia Jaworzno III 2011
 • Remont średni turbozespołu typu Siemens EHNK 90/5,0 o mocy 110 MW, bloku nr 1
  CEZ Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp.z o.o. 2011
 • Remont kapitalny turbozespołu typu Siemens EHNK 90/5,0 o mocy 110 MW, bloku nr 2
  CEZ Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp.z o.o. 2011
 • Remont kapitalny turbozespołu nr 2
  PKE Elektrownia Siersza 2011
 • Montaż mechaniczny turbozespołu wraz z rurociągami przyturbinowymi dla bloku 858 MW .
  PGE Elektrownia Bełchatów. 2011
 • Prace remontowe przy turbinach reakcyjnych Siemens 330 MW w elektrowniach Duisburg i HKW Reuter West
  E on 2011
 • Montaż pięciu turbin gazowych KA26 i turbin parowych, montaż wewnętrznych rurociągów układu chłodzenia, oleju i powietrza, montaż systemu AKAPiA, montaż kolektorów wlotowych, montaż osłon akustycznych dla turbin gazowych, parowych i generatorów w CHP Pembroke
  RWE Renewables 2011
 • Modernizacja i remont turbozespołu 13K225 bloku nr 12
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2011
 • Remont turbozespołu TC 32 nr 1 o mocy 32MW
  Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A 2011
 • Remont turbozespołu TG-3 Pierwsza Brneńska o mocy 14,6 MW
  ZAK S.A. 2011
 • Remont kapitalny i modernizacja turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 4
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2012
 • Remont średni turbiny nr 1 typu c
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza 2012
 • Remont średni turbozespołu TG-10
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2012
 • Modernizacja i remont kapitalny turbozespołu TK225 bloku nr 11
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2012
 • Remont średni turbogeneratora nr 2 wraz Z urządzeniami pomocniczymi
  Tauron Wytwarzanie Elektrownia Blachownia 2012
 • Remont turbozespołu TC 32 nr 2 o mocy 32MW
  Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. 2012
 • Dostawa, budowa i odbiór instalacji układu gazowo-parowego na terenie Wielkiej Brytanii: c
  Alstom Power Sp. z o.o 2012
 • Remont kapitalny turbogeneratora bloku 5
  Termoelektrana Tuzla 2013
 • Badania i ocena stanu technicznego wirnika SP turbiny TK225 zdemontowanego z bloku nr 11
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2013
 • Prace demontażowo – montażowe części WP turbiny 13K225 bloku nr 11
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska 2013
 • Remont kapitalny turbiny 13K225 na bloku nr 6 – w zakresie klasycznym
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Remont kapitalny i modernizacja turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6.Modernizacja instalacji odsysania gazów i oparów
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2013
 • Remont średni turbogeneratora nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi
  Tauron Wytwarzanie Elektrownia Blachownia 2013
 • Remont średni turbozespołu Tz-11, firmy Siemens w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG Termika 2013
 • Remont bieżący turbozespołu Tz-12, firmy Siemens w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG Termika 2013
 • Remont średni turbozespołu Tz-4 w Elektrociepłowni Żerań
  PGNiG Termika 2013
 • Modernizacja turbozespołu EK 48/8/14,5 (TG 2) zainstalowanego w Zakładzie Z-2 “Knurów” w Knurowie
  Megawat Sp. z o.o. 2013
 • Remont zaworów odcinających i regulacyjnych WP turbozespołów TG3 i TG6
  Elektrownia Rybnik S.A. 2013
 • Remonty średnie turbozespołów nr 1 i 2 typu Siemens EHNK 90/5,0 o mocy 110 MW oraz urządzeń pomocniczych bloków
  Elektrociepłownia "ELCHO" Chorzów S.A 2013
 • Modernizacja wirnika części NP. turbiny 13UK125 bloku TG-2/1
  EDF Elektrociepłownia Kraków 2014
 • Remont fabryczny z dostawy części do turbozespołu nr 1, typu 13K215 o mocy 222 MW
  Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III 2014
 • Ulepszenie turbozespołu Tz2 typ 13CK60 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódż 2014
 • Ulepszenie turbozespołu Tz1 typ 13UP55 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódż 2014
 • Ulepszenie turbozespołu Tz3 typ 13UC105 w EC-4 Łódź
  Dalkia Łódż 2014
 • Remont fabryczny z dostawy części do turbozespołu nr 1, typu 13K215 o mocy 222 MW
  PGE G i EK S.A. Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2015
 • Wymiana stojana generatora bloku nr 7
  TE Kakanj 2014
 • Remont 2 szt. Suwnic Q- 100.201 nr.4 i 28
  Elektrownia Skawina S.A. 2013
 • Rewitalizacja komór zaworów regulacyjnych SP
  Przedsiębiorstwo Usług Naukowo - Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o. 2014
 • Prefabrykacja rurociągów wody kotła BB-1880
  RAFAKO S.A. 2012
 • Rewitalizacja zaworu szybkozamykającego turbiny TC-30 Tz-2 w Elektrociepłowni Siekierki
  Przedsiębiorstwo Naukowo - Techniczne "Pro Novum" Sp. z o.o. 2014
 • Wymiana stojana generatora bloku nr A3
  Zespół Elektrowni "Nikola Tesla" doo Obrenovac 2014
 • Modernizacja wirnika części NP. turbiny 13UK125 bloku TG-2.1
  EDF Polska S.A. 2014
 • Prace remontowo – modernizacyjne elektrofiltru kotła nr 7
  Bilfinger ELWO S.A. 2014
 • Modernizacja wraz z dostawą obrotowych podgrzewaczy powietrza na bloku nr 3
  TAURON Wytwarzanie S.A. 2014
 • Remont kapitalny i modernizacja turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 3. Armatura
  TAURON Wytwarzanie S.A. 2014
 • Remont bloków nr 1 i 2
  TAURON Wytwarzanie S.A. 2013
 • Remont armatury i rurociągów w obrębie maszynowni na bloku nr 4
  TAURON Wytwarzanie S.A. 2014
 • Mechaniczne prace montażowe oraz AKPiA stacji redukcyjno – schładzającej 6RS2
  TAURON Wytwarzanie S.A. 2013
 • Wymiana rurociągów pary świeżej na kotle nr 6
  GDF Suez Energia Polska S.A. 2014
 • Prace remontowo – modernizacyjne Elektrofiltru kotła nr 5
  ALSTOM Power Sp. z o.o. 2014
 • Remont średni turbozespołów i urządzeń pomocniczych bloków
  Elektrociepłownia Chorzów "Elcho" Spółka z o.o. 2014
 • Remont kotłów i młynów
  Veolia Energia Łódź S.A. 2014
4.9/5 - (51 votes)