Historia

1955

Powstanie Zakładu Remontowego Energetyki w ramach przedsiębiorstwa wielozakładowego Południowego Okręgu Energetycznego.

Głównymi zleceniami Zakładu były remonty kotłów, turbin wraz z urządzeniami pomocniczymi, regeneracja i produkcja części zamiennych dla elektrowni i elektrociepłowni oraz transport ponadgabarytowy urządzeń.

 

1992

Inicjatywa grupy pracowników doprowadziła do prywatyzacji  i przekształcenia Zakładu w spółkę prawa handlowego o nazwie Zakłady Remontowe Energetyki Katowice Spółka Akcyjna.

Udział pracowników w prywatyzacji przedsiębiorstwa przyczynił się do zachowania miejsc pracy, spowodował współodpowiedzialność pracowników za rozwój i wizerunek firmy.

 

1999

Ukończono  budowę Centrum Produkcyjnego w Jaworznie, w skład którego wchodzi sześć hal, śrutownia i malarnia.

Światowej klasy maszyny pozwalają na wykonywanie wszelkiego rodzaju obróbek i produkcję konstrukcji.

 

2009

Z uwagi na szeroki zakres usług w rozległym terenie, w celu poprawienia skuteczności zarządzania niezbędna była rejonizacja. W związku z tym ze względu na coraz szerszy zakres usług dla EDF Rybnik został powołany do działalności Zakład Zachód w Rybniku.

 

2012

ZRE Katowice korzysta z dotacji unijnych, które  przeznacza na badania i rozwój, rozbudowę przedsiębiorstwa i szkolenia pracowników.

Powstaje Wydział Prefabrykacji Rurociągów, który poszerza   zakres oferowanych usług.

Otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii w Jaworznie.

Powołanie do działalności Zakładu Centrum w Warszawie z oddziałem w Ostrołęce.

2014

W Łodzi i Kozienicach zostają powołane do działalności dwa oddziały operacyjne Zakładu Centrum.

Powstanie Wydziału Sprzedaży Konstrukcji Offshorowych pozwoliło na uniezależnienie się od naturalnej cykliczności rynku energetycznego oraz zdobycie referencji w nowej i rozwijającej się branży.

ZRE Katowice organizuje swoją I Konferencję  “Doświadczenie i innowacyjność- odpowiedź na zmieniające się kierunki remontów i modernizacji w energetyce.”

 

2015

ZRE Katowice S.A. obchodzi jubileusz 60 -lecia powstania firmy.

Organizacja II Konferencji ZRE Katowice “Rozwój i doświadczenie, nowoczesność i tradycja – 60 lat ZRE Katowice w Energetyce”

Wraz z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ZRE Katowice organizuje “XIX Forum Energetyczne” .