Serwis Aparatury Pomiarowej

W oparciu o własne technologie oraz projekty, jak również dokumentację klienta świadczymy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:

  • obiektowej aparatury pomiarowej
  • instalacji AKPiA (trasy impulsowe, kablowe itp.)
  • rozdzielni elektrycznych NN i SN
  • silników elektrycznych NN i SN
  • kabli NN i SN

Działamy w obszarze energetyki zawodowej, ciepłownictwa oraz instalacji i urządzeń elektro – energetycznych w każdej gałęzi przemysłu.

Posiadamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji, a także wieloletnie doświadczenie i pewną pozycje na rynku.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników inżynieryjno – technicznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprzyrządowanie pomiarowo-diagnostyczne

Grupy remontowe wspomagane są pełnym suportem projektowo – technologicznym, logistycznym, diagnostycznym, spawalniczym, obróbki maszynowej.

Współpracujemy z wiodącymi firmami w zakresie automatyki przemysłowej: Siemens, ABB, Emerson, Woodward, Bently Nevada, Dynameters, Eldridge Products Inc. oraz inni.