BHP

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oparty o wymagania norm PN-N 18001:2004 pl, BS OHSAS 18001:2007 PL, który poprzez wprowadzone procedury oraz ciągły nadzór jest wyznacznikiem standardów bezpiecznych warunków pracy zatrudnionych pracowników. W swoich działaniach kładziemy duży nacisk na współodpowiedzialność pracowników przy zarządzaniu bhp.

Ciągły proces monitorowania procesów pracy, liczne szkolenia załogi oraz duże zaangażowanie kadry kierowniczej i służby bhp pozwala na bezpieczne realizowanie zadań w różnych obszarach. Wprowadzone rozwiązania i stosowane metody umożliwiają nam współpracę z najbardziej wymagającymi klientami.

Realizowane projekty charakteryzują się terminowością, dokładnością i bezpiecznym wykonaniem, co skutkuje zadowoleniem Klientów i kolejnymi zadaniami do realizacji.