Badania i rozwój

Projekt Lasery

Pełna nazwa: Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych.
Projekt nr POIG.01.04.00-24-101/13

Cel projektu: Opracowanie technologii naprawy łopatek turbin parowych ostatniego stopnia części niskoprężnej (NP) z wykorzystaniem zautomatyzowanego napawania oraz stworzenie laserowego systemu diagnostyki wykonującego zdjęcia łopatek na pracującym urządzeniu.

Okres realizacji: 01.07.2014 – 31.12.2015

Wartość projektu: 2 996 219 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 462 327,25 PLN

Partner: Wojskowa Akademia Techniczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania nowych technologii naprawy łopatek turbin oraz do budowy urządzenia fotografii laserowej z wykorzystaniem kadrowania przestrzenno-czasowego.