Montaż System Automatyki Przemysłowej

Oferta obejmuje realizację prac montażowych urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki  w zakresie:

  • sprawdzanie urządzeń przed montażem
  • montaż mechaniczny czujników i przetworników pomiarowych
  • montaż i konfiguracja pomiarów specjalnych i diagnostycznych turbin i innych maszyn obrotowych
  • montaż układów rozliczeniowych ilości ciepła i masy, w tym również układów wymagających zatwierdzenia
  • montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych zasilania oraz połączeń kablowych sygnałów pomiarowych i sterujących
  • montaż mechaniczny tras kablowych i okablowania wraz z pomiarami pomontażowymi
  • montaż i badanie linii światłowodowych
  • montaż króćców pomiarowych oraz tras impulsowych (włącznie z nietypowymi materiałami i obróbką termiczną spawów) dla pomiarów temperatur, ciśnień, przepływów i poziomów.
  • prowadzimy również montaż układów obiektowych automatyki przemysłowej współpracujących z systemami nadrzędnymi DCS
  • oferujemy kompletne rozwiązania umożliwiające optymalizację procesów spalania w kotłach energetycznych

 

Nasze rozwiązania:

Podstawą naszej oferty jest elastyczność, a proponowane rozwiązania są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta. Nasze technologie pozwalają sprostać wysokim wymaganiom i oczekiwaniom Klienta. Ścisła współpraca, zarówno z jednostkami badawczo – naukowymi jaki i wiodącymi dostawcami rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, pozwala zaoferować naszemu Klientowi kompleksową realizację usług w oparciu o obowiązujące technologie i standardy. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia pozwalające na prowadzenie prac według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej (w tym indywidualnych wymagań dla rynku skandynawskiego, brytyjskiego oraz realizacji montaży w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX).

Posiadamy niezbędne doświadczenie w realizacjach projektów montażu automatyki przemysłowej dla różnych gałęzi przemysłu.