Badania i rozwój

Projekt Rurociągi

Pełna nazwa: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych
Projekt nr POIG.01.04.00-24-040/12

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii plastycznego kształtowania łuków grubościennych rurociągów parowych.

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.06.2015

Wartość projektu: 10 954 597 PLN

Udział Unii Europejskiej: 4 405 103 PLN

Partner: Politechnika Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu będzie technologia plastycznego kształtowania łuków grubościennych rurociągów wykonywanych ze stali martenzytycznych wysoko- i niskostopowych, przeznaczonych do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne.
Efektem projektu będzie metodyka obliczania parametrów procesu wytwarzania grubościennych łuków gładkich oraz określenie własności użytkowych łuków ze stali martenzytycznych, tzn. ich cech geometrycznych i kryterialnych właściwości mechanicznych.

 

Rate this page