Studia wykonalności

NASZA OFERTA:

W zakresie oferty znajdują się studia wykonalności  instalacji PV zgodnie z wymaganiami zamawiającego. W ramach oferty wykonujemy:

  • analizy techniczne w tym przestrzenne i funkcjonalne
  • symulacje pracy systemu
  • wizualizacje obiektów,
  • oceny ekonomiczne.
  • analizy wrażliwości wyników ekonomicznych.

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

ZRE KATOWICE SA od początku swojej działalności zajmuje się remontami oraz budowami obiektów energetycznych na terenie kraju i zagranicy.
Posiadamy doświadczenie w remontach uruchomieniach i nadzorach instalacji produkcji energii elektrycznej.

 

NASZE ZASOBY:

Doświadczeni pracownicy grup montażowych, elektrycznych oraz nadzoru i technologii.  Sprzęt montażowy oraz narzędzia własne.

 

NASZE KOMPETENCJE:

  • zespół 800 doświadczonych monterów
  • oddziały w całej Polsce
  • własny dział projektowo-technologiczny,
  • wieloletnie doświadczenie w montażach instalacji elektrycznych w tym instalacji AKPiA
  • wdrożone systemy ISO JAKOŚCI, BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA