Badania i rozwój

Projekt Uprawnienia Spawalnicze

Pełna nazwa: Uprawnienia spawalnicze – niepowtarzalna szansa by je zdobyć lub poszerzyć
Projekt nr POKL.08.01.01-24-431/08

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji z zakresu spawania oraz aktywności zawodowej osób pracujących z województwa śląskiego

Okres realizacji: 01.09.2009 – 31.06.2011

Wartość projektu: 2 121 296 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 121 296 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

  • umożliwienie zdobycia lub uzupełnienia jednych z najbardziej poszukiwanych uprawnień zawodowych jakimi są uprawnienia spawalnicze;
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy;
  • możliwość zdobycia certyfikatu Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru Technicznego;
  • umożliwienie osobom o niskim statusie materialnym zdobycie lub poszerzenie uprawnień spawalniczych;
  • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym regionu.

W ramach projektu odbyło się 14 cykli szkoleniowych w 3 metodach: TIG (141), MAG (135), elektroda otulona (111) na 2 poziomach zaawansowania

Rate this page