Badania i rozwój

Projekt Złącza spawane

Pełna nazwa: Metodyka, ocena i prognoza eksploatacji powyżej obliczeniowego czasu pracy złączy spawanych elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych

Cel projektu: Przedłużenie bezpiecznej eksploatacji rurociągów pary kotłów energetycznych znacznie powyżej obliczeniowego czasu pracy.

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2017

Wartość projektu: 2 582 700 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 779 000 PLN

Partner: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Projekt współfinansowany z funduszy krajowych.

Przeprowadzenie badań przemysłowych dla złączy spawanych w celu opracowania metod i procedur badawczych elementów krytycznych kotłów. Pozwolą one na ocenę stanu aktualnego oraz zaproponowanie materiałowych i technologicznych rozwiązań modernizacyjnych.

Rate this page