Polityka Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

ZRE Katowice S.A. kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań Klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zapewnienie najlepszej jakości produktów, a tym samym dostarczenie naszym Klientom maksymalnej satysfakcji z ich użytkowania, to nasze podstawowe zadanie. Dlatego dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący:

  • System zarządzania jakością według normy  ISO 9001:2015,
  • System zarządzania środowiskiem według normy ISO 14001:2015,
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy :
    ISO 45001:2018

Zgodnie z wymaganiami wymienionych norm ustalono odpowiedzialność Kierownictwa Spółki, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Spółki. Powołano Pełnomocnika Dyrektora Naczelnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, do którego należy nadzór nad ustanowieniem, wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu.

Ponadto wdrożono i poddano dodatkowej certyfikacji następujące obszary działalności Spółki:

  • System jakości Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących wg normy PN EN ISO/IEC 17025,
  • System jakości dla produkcji urządzeń ciśnieniowych moduł G i F wg wymagań dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE oraz normy EN-3834-2 dotyczącej wymagań jakości spawania materiałów metalowych,
  • System jakości ASME BPVC – Stempel S zezwalający na produkcję i montaż Kotłów oraz rurociągów w obrębie kotła,
  • System jakości dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali według normy EN 1090-1, EN 1090-2.

System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość produktów i usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań Klienta. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców.

Podstawę naszego działania stanowią trzy filary: jakość, bezpieczeństwo i troska o środowisko naturalne. Ufamy tylko kompleksowym rozwiązaniom. Dlatego nasz Zintegrowany System Zarządzania działa we wszystkich trzech obszarach.

Realizując wizję odpowiedzialnego biznesu kierujemy się kluczowymi dla nas wartościami: rzetelnością, umiejętnością kooperacji z interesariuszami, uczciwością, profesjonalizmem, odpowiedzialnością i przedsiębiorczością.

Kontakt do Biura Systemów Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i BHP:
Ewa Bawer
Kierownik Biura Systemów Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i BHP
e-mail: ewa.bawer@zre.com.pl
tel: +48 32 78 98 378
tel: +48 601 530 154

Polityka jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
4.9/5 - (54 votes)