Remonty kotłów

REMONTY KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH

Wieloletnia eksploatacja kotłów wiąże się z pogorszeniem ich sprawności i większym zużyciem paliwa, zwykle węgla kamiennego. Dodatkowo poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach generowanych przez stare kotły często nie spełnia wymogów ochrony środowiska. Wymiana kotła to duża inwestycja i poważna pozycja w budżecie każdej firmy, na którą firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić. Dlatego oferujemy usługi modernizacji i naprawy remontów kotłów przemysłowych. Stosowane przez nas rozwiązania techniczne pozwalają na podniesienie sprawności i wydajności starego kotła. Modernizacje kotłowni pozwalają osiągnąć przez stare kotły energetyczne parametry równe nowoczesnym kotłom oraz spełniać normy prawne.

Kotły parowe i wodne – zakres usług

W oparciu o własne technologie oraz projekty, jak również dokumentację klienta świadczymy usługi w zakresie remontów, takich urządzeń „wyspy kotłowej”  jak:

 • Kotły parowe oraz kotły wodne
 • Walczaki
 • Części ciśnieniowe powierzchni ogrzewalnych
 • Rurociągi wysokoprężne wraz z armaturą
 • Instalacje paleniskowe
 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Urządzenia pomocnicze kotłów
 • Kanały spalin oraz powietrza
 • Układy nawęglania, odpopielania oraz odpylania.

Efekty:

 • Podniesienie sprawności palenisk i kotłów,
 • Obniżenie i kontrolowanie emisji pyłów,
 • Obniżenie emisji tlenków azotu i tlenu węgla,
 • Możliwość spalania węgla kamiennego gorszej jakości.

Czy udzielają Państwo gwarancji na remonty kotłów?

Tak, na wykonane usługi remontowe udzielamy gwarancji. Okres gwarancji ustalany jest dla każdego zlecenia indywidualnie.

skontaktuj się z nami
 • Naszą ofertę kierujemy do eksploatujących i modernizujących obiekty energetyczne, Posiadamy doświadczone brygady remontowe, wysoko kwalifikowanych monterów i spawaczy z uprawnieniami UDT oraz TÜV do spawania metodami TIG, MAG, elektrodą otuloną.
 • Specjalizujemy się w spawaniu stali stopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach.
 • Wykonujemy samodzielnie badania NDT.
 • Własne brygady budowlane zapewniają kompleksowe prace na rusztowaniach, izolacyjne i budowlane.
5/5 - (51 votes)