Remonty

Oferujemy swoim Klientom kompleksowe usługi związane z pracami konserwacyjnymi, naprawami i remontami:

 • obiektowej aparatury pomiarowej
 • napędów elektrycznych
 • instalacji AKPiA (trasy impulsowe, kablowe itp.)
 • rozdzielni elektrycznych NN i SN
 • silników elektrycznych NN i SN
 • kabli NN i SN

Działamy w obszarze energetyki zawodowej, ciepłownictwa oraz instalacji i urządzeń elektro – energetycznych w każdej gałęzi przemysłu.

W zakresie naszych usług oferujemy także :

 • laboratoryjne i obiektowe sprawdzanie aparatury pomiarowej, regulacyjnej i sterującej
 • pomiary ochronne instalacji elektrycznych oraz analiza parametrów sieciowych
 • projektowanie obwodów pomiarowych, regulacyjnych i sterowania
 • projektowanie układów zasilania oraz sterowania turbozespołów i wraz z instalacjami okołogeneratorowymi.
 • Posiadamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji, a także wieloletnie doświadczenie i pewną pozycje na rynku.
 • Posiadamy wykwalifikowanych pracowników inżynieryjno – technicznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprzyrządowanie pomiarowo-diagnostyczne
 • Grupy remontowe wspomagane są pełnym suportem projektowo – technologicznym, logistycznym, diagnostycznym, spawalniczym, obróbki maszynowej.
 • Współpracujemy z wiodącymi firmami w zakresie automatyki przemysłowej: Siemens, ABB, Emerson, Woodward, Bently Nevada, Dynameters, Eldridge Products Inc. oraz inni.