Informacja kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem (art. 32 c. pr. atom).

Zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, informujemy, iż wykonywana przez ZRE Katowice S.A. działalność związana z promieniowaniem, nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz w związku z tą działalnością nie zostały uwolnione żadne substancje promieniotwórcze do środowiska.

Osoba kontaktowa w tej sprawie: Piotr Zięcina.