Laboratorium Badawczo -Pomiarowe

Laboratorium badawczo-pomiarowe

Z/ca Dyrektora, Kierownik Laboratorium Badawczo-Pomiarowego: Piotr FALFASIŃSKI
ul. Książęca 12, 40-725 Katowice
piotr.falfasinski@zre.com.pl
+48 32 43 81 899

Laboratorium Badawczo- Pomiarowe ZRE Katowice SA świadczy usługi w zakresie badań niszczących oraz nieniszczących materiałów i ich połączeń spawanych oraz usługi w zakresie sprawdzania i wzorcowania narzędzi pomiarowych
Laboratorium Badawczo-Pomiarowe jest objęte zintegrowanym systemem zarządzania na zgodność z PN EN ISO 9001 , PN EN ISO 14001 , PN EN ISO 45001 certyfikowanym przez TUN Rheinland . Laboratorium spełnia także wszystkie wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie badań niszczących i nieniszczących zgodnie z PN EN ISO/IEC 17025 posiadając stosowne świadectwo uznania Urzędu Dozoru technicznego oraz certyfikat Polskiego Rejestru Statków.

Oferowane usługi badawcze to przede wszystkim :
• Badania uznania technologii wg normy PN EN ISO-15614 oraz PN EN 1090
• Badania zgodnie z wytycznymi przepisów: ASME, DNV, AD2000, TRD, DVS i innych.
• Badania króćców egzaminacyjnych spawaczy wg normy PN-EN ISO 9606
• Badania króćców próbnych i kontrolnych wytycznych dozoru technicznego WUDT
• Badania diagnostyczne urządzeń ciśnieniowych wg PED 97/23/EC
• Badania diagnostyczne zbiorników bezciśnieniowych
• Badania diagnostyczne urządzeń dźwignicowych
• Badania diagnostyczne elementów turbin
• Badania diagnostyczne konstrukcji stalowych
• Badania materiałów i wyrobów hutniczych
• Badania rurociągów.

 

skontaktuj się z nami
4.7/5 - (53 votes)