Potencjał techniczny

Potencjał techniczny

 

Nasza oferta:

Zakres działalności obejmuje szeroko pojęte zagadnienia diagnostyki dla energetyki i przemysłu, z podziałem na branżę pomiarową i obliczeniową. Stałym elementem jest międzynarodowa współpraca z klientami i dostawcami.

 

Zakres oferowanych usług obejmuje:

Diagnostyka Maszyn Wirnikowych

 • pomiary i analiza stanu dynamicznego
 • wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych
 • pomiar stanu ścieżek pomiarowych – RUNOUT
 • pomiary częstotliwości drgań własnych łopatek maszyn wirnikowych
 • pomiary częstotliwości drgań własnych wałów i wirników
 • kontrola i ustawianie regulatorów bezpieczeństwa na stanowisku prób
 • pomiary i analiza przemieszczeń urządzeń i konstrukcji
 • stały nadzór wibrodiagnostyczny wszelkiego typu obiektów
 • analiza przyczynowo – skutkowa awarii maszyn wirnikowych

Diagnostyka Kotłów, Armatury i Rurociągów

 • ocena stanu i dalszej żywotności urządzeń i instalacji energetycznych
 • doradztwo fachowe w zakresie metodyk naprawy i regeneracji urządzeń i instalacji przemysłowych
 • pomiary, badania i analiza  stanów awaryjnych urządzeń i instalacji energetycznych w celu wykrycia rzeczywistych przyczyn powstania awarii

Diagnostyka materiałowa

 • specjalistyczne badania i analiza stanu instalacji i urządzeń przemysłowych
 • badania i ocena stanu struktur materiałowych metodą replik matrycowych
 • ocena stanu materiałów i stopnia ich wyczerpania

Diagnostyka optyczna

 • pomiary niwelacyjne urządzeń instalacji i konstrukcji przemysłowych
 • precyzyjne pomiary geometrii maszyn i konstrukcji
 • obsługa geodezyjna remontów i inwestycji
 • osiowanie maszyn wirnikowych
 • centrowanie i kontrola centrowania maszyn wirnikowych
 • inżynieria odwrotna, pomiary odkształceń i  objętościowe ubytków, erozji itp

Diagnostyka termodynamiczna instalacji i urządzeń energetycznych

 • pomiary termodynamiczne maszyn i urządzeń energetycznych
 • analiza stanów awaryjnych urządzeń energetycznych w oparciu o pomiary procesowe
 • rejestracja i analiza parametrów procesowych bloków energetycznych wg indywidualnych życzeń klienta

Diagnostyka układów sterowania i regulacji

 • pomiary i wyznaczanie charakterystyk układów regulacji turbin parowych
 • analiza i weryfikacja nieprawidłowości związanych z działaniem układów regulacji turbin
 • obsługa układów sterowania w zakresie sterowników i ich oprogramowania
 • modernizacje układów regulacji

 

Nasz potencjał:

Nasza działalność opieramy na profesjonalnej wiedzy i blisko 60-letnim doświadczeniu.

Służymy pomocą swoim Klientom w rozwiązywaniu problemów bez względu na miejsce, czas i porę. Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na życzenia Klientów – podejmując prace na terenie kraju jak i za granicą.

 

Dane kontaktowe:

Wydział Diagnostyki i Serwisu: tel. +48 32 78 98 295 do 297, fax +48 32 78 98 294, e-mail: dis@zre.com.pl