Babcock Wilcox & Volund – Projekt Peterborough

Lokalizacja: Peterborough

Termin: 04.2015r.

W dniu 21.08.2014 został zakończony „ciężki montaż” elementów kotła opalanego odpadami komunalnymi w Peterborough UK. Projekt realizowany jest dla duńskiej firmy BWV. Jest to kolejny projekt realizowany przez ZRE dla duńskiego klienta, lecz pierwszy zawierający montaż kotła.

Parametry kotła: wydajność  35,6t/h, ciśnienie pary 95bar, temperatura pary 455oC

Próba ciśnieniowa kotła przewidziana jest na luty 2015.

Na tym samym projekcie ZRE Katowice odpowiedzialne jest, w ramach osobnego zlecenia, za projektowanie, prefabrykację i montaż rurociągów zewnętrznych. Przewiduje się montaż ok. 70 ton rurociągów wraz  z zawieszeniami i podporami.

Termin zakończenia prac 04.2015.