EDF

Lokalizacja: Kraków, Wrocław

Termin: 30.06.2017r.

Trwają prace przy modernizacji kotłów OP 380 w EdF Kraków oraz EdF Wrocław. ZRE Katowice realizuje wspomniane modernizacje dla firmy Instal Kraków. Celem modernizacji jest min montaż instalacji redukcji tlenków azotu. Zakres prac ZRE Katowice zawiera:

  • Prace projektowe – projekt paneli narożnych, odgięć dla górnych i dolnych OFA, części ciśnieniowej i Wymurówki, projekt kanałów powietrza.
  • Dostawy – nowych naroży ekranów komory paleniskowej z odgięciami na dysze OFA i palniki rozpałkowe, elementów zawieszeń drugorzędnych i podparć drugorzędnych palników, odgięć rur parownika pod nowe dysze OFA, nowych kanałów powietrza, materiałów termoizolacyjnych
  • Prace obiektowe związane z zabudową demontażem i montażem projektowanych i dostarczonych elementów.

Termin zakończenia realizacji projektów 30.06.2017r.