GDF Suez Energia Polska El. Połaniec

Lokalizacja: Połaniec

Termin: 2014 - 2015

Na zlecenie GDF Suez Energia Polska ZRE Katowice jest w trakcie realizacji zlecenia wymiany rurociągów pary świeżej oraz modernizacji zawieszeń rurociągów pary wtórnej w Elektrowni Połaniec. W sierpniu 2014 została zakończona częściowa realizacja umowy na trzecim z kolei bloku. Do zmodernizowania pozostały jeszcze trzy bloki objęte umową.

Zakres modernizacji rurociągu pary świeżej obejmuje:

 • Prefabrykację łuków giętych (realizacja Centrum Produkcyjne ZRE w Jaworznie)
 • Demontaż rurociągu od komór kotła do głównych zasuw parowych.
 • Montaż nowego rurociągu pary świeżej [zamiana materiału 13HMF na X10CrMoVNb9-1 (P91)].
 • Wykonanie próby ciśnieniowej 199baroraz badania nieniszczące rurociągu

 

Zakres modernizacji zawieszeń rurociągu pary wtórnej:

 • Opracowanie projektu wykonawczego (projekt własny ZRE Katowice).
 • Dostawa materiałów.
 • Wymiana/modernizacja zamocowań.
 • Wykonanie nastaw zamocowań.

 

Zakres instalacji dmuchania kotła:

 • Montaż instalacji do dmuchania.
 • Obsługa w trakcie dmuchania.
 • Demontaż instalacji do dmuchania oraz przywrócenie rurociągów do stanu pierwotne

Realizacja przypada na rok 2014 i 2015.