Strabag

Lokalizacja: Rybnik

W dniu 20.08.2014  podpisano kolejna umowę z YARA Environmetal Technologies GmbH na prace montażowe na instalacjach redukujących tlenki azotu. Projekt dotyczy montażu rurociągów na dwóch instalacjach redukcji NOx w El. Białymstoku. Termin realizacji przewiduje zakończenie prac do końca 2014.

W większym zakresie realizowany jest inny projekt dla firmy Strabag w Rybniku (dwie instalacje), gdzie zakres prac zawiera:

  • Montaż rurociągów z dostawą
  • Montaż urządzeń
  • Montaż katalizatorów oraz
  • Wymianę wentylatorów ciągu

W El. Łaziska trwa natomiast modernizacja ostatniego z 4 kotłów, gdzie ZRE Katowice odpowiedzialne jest za montaż instalacji redukcji NOx. W tym przypadku po stronie ZRE są min dostawy i montaż konstrukcji stalowej, kanałów, montaż katalizatorów, rurociągów oraz urządzeń technologicznych