Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Remontowe Energetyki Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. Z.W.Jankego 13, 40-615 Katowice, pokój nr 219 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 14.00.