WYMIENNIK CIEPŁA 54T

  1. Klient:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A

  1. Przedmiot zadania:

„Wykonanie i wymiana wymienników ciepła 17/18E601A i 17/18E601B”. Wymienniki zlokalizowane na obszarze Jednostki Biznesowej Nitro – Wydział Syntezy Amoniaku na terenie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A

  1. Zakres zadania:

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i odbiorowej, wykonanie i dostawę wymienników, wymianę wymienników na instalacji, przeprowadzenie niezbędnych prób, odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przekazanie do eksploatacji stałej. Zaprojektowane, wykonane i zainstalowane wymienniki zostały wytworzone na podstawie
i poddane procedurze oceny zgodności przez UDT-CERT względem PED 2014/68/UE z uwzględnieniem ASME sec.VIII div.2 oraz PN-EN 13445. Po instalacji w miejscu pracy wykonano nową izolację termomechaniczną aparatów.

Ilość wykonanych wymienników: 4 szt. (17/18E601A i 17/18E601B) poziomych, nierozbieralnych, U-rurowych wymienników ciepła.

Masa: 54,4t każdy.

Wymiary: 6400×2500 (dł/wys). Średnica płaszcza: Ø1500; średnica komory sitowej: Ø1930 (Ø2400 wraz z króćcami)

 

Ciekawostki :

Płaszcz, komora sitowa (dno sitowe), pokrywa wykonane z materiałów kutych (jako pojedyncze elementy) w gatunku: ASME SA350 LF2 CL2, ASME SA336 F22 CL3,
ASME SA336/SA336M. U-rurki Ø 19.05×2.77 na specjalne zamówienie w gatunku ASME SA-213 Gr. T22.

Grubość ścianki płaszcza 100mm, grubość pokrywy 410mm, grubość dna sitowego w miejscu wiercenia otworów u-rurek 305mm. W każdym dnie sitowym wywierconych zostało 1938 otworów Ø19,3mm po u-rurki. Przed wierceniem wewnętrzna strona dna sitowego napawana materiałem INCONEL 600 (grubość napoiny po obróbce mechanicznej 6mm). Szczelność wkładu rurowego została zapewniona poprzez rozwalcowywanie u-rurek w dnie sitowym (na wejściu i wyjściu) oraz wykonanie spoiny doszczelniającej od strony pokrywy.

Na wykonanych wymiennikach przy udziale UDT przeprowadzono hydrauliczne próby ciśnieniowe (próba ciśnieniowa płaszcza i próba ciśnieniowa przestrzeni rurowej). Ciśnienie próby przestrzeni płaszcza wynosiło 275 bar natomiast ciśnienie próby przestrzeni rurowej 387 bar (czas utrzymania min 30 min).

 

Pokrywa każdego wymiennika zamontowana jest z wykorzystaniem 20 szpilek M140x4 (masa kpl. szpilka + nakrętka + podkładka = 125 kg). Montaż odbywał się z wykorzystaniem dedykowanych napinaczy hydraulicznych zasilanych agregatem hydraulicznym 1500 bar wykonanych  na specjalne zamówienie ZRE Katowice S.A. Max. siła naciągu podczas montażu połączeń śrubowych wynosiła ok 2200 kN

 

Na czas transportu i magazynowania w celu uniknięcia korozji wewnętrznej wymienniki zostały zaazotowane.

Transport ponadgabarytowy realizowany przez Globtrans Katowice.

 

 

 

film z transportu wymiennika ciepła